Kerro kokemuksiasi potilaan arjesta

Kertomalla paranee -hanke kerää syöpäpotilaiden, heidän läheistensä sekä terveydenhuollon ammattilaisten kokemuksia ja kehitysideoita.

Huolimatta suomalaisen syövän hoidon erinomaisesta tasosta, kehitettävää löytyy aina. HYKS Syöpäkeskus, Novartis Finland, UPM, HealthSPA ry, Helsinki Business Hub ja Sitra käynnistivätkin huhtikuussa Kertomalla paranee -hankkeen, jolla halutaan tunnistaa potilaiden todelliset tarpeet ja löytää niihin ratkaisut.

”Kertomalla paranee -hanke etsii joukkoistamalla uusia ratkaisuja potilaiden arjen helpottamiseksi sekä potilaiden hoidon kehittämiseksi. Tavoitteemme on yksinkertaisesti mahdollistaa parempi hoito ja arki syöpäpotilaille”, kertoo kehittämispäällikkö Tuula Helander HYKS Syöpäkeskuksesta.

Ensimmäisessä vaiheessa kerätään potilailta, heidän läheisiltään sekä terveydenhuollon ammattilaisilta ja tutkijoilta sairaanhoitoon ja syöpäpotilaan arkeen liittyviä kehityskohteita. Parannusehdotuksia voi lähettää kuka tahansa hankkeen verkkosivuston kautta osoitteessa kertomallaparanee.fi.

Jos haluat auttaa hankkeessa ja kertoa, millaisiin asioihin sinä toivoisit parannusta hoidoissa tai potilaan arjen sujuvuudessa, kerro ideoistasi 31.7.2016 mennessä.

”Idea tai ratkaisu voi olla myös jokin pieni asia, esimerkiksi uusi toimintatapa, joka vaikuttaa suuresti potilaan hoitokokemukseen, arjessa selviytymiseen tai tiedon saantiin. Moniin asioihin voidaan puuttua heti muuttamalla käytäntöjä tai lisäämällä vaikkapa odotustilojen viihtyisyyttä”, Helander muistuttaa.

HYKS Syöpäkeskuksen tavoitteena on pilotoida löytyneitä ratkaisuja. Toisessa vaiheessa hankkeen osapuolet edesauttavat ratkaisujen löytämistä yhdistämällä todelliset tarpeet eli saadut kehitysideat sekä ratkaisuja kehittävät start-up- ja pk-yritykset.