#kunsyöpäkoskettaa

Some-kampanjalla halutaan nostaa esiin syövän herättämiä reaktioita ja ohjata ihmisiä vertaistuen piiriin.

Syöpä - varsinkin lapsella tai nuorella - on yhä tänäkin päivänä pelottava ja hämmentävä asia, eikä siihen aina osata suhtautua luontevasti tai edes empaattisesti. Syöpä koskettaa sairastuneen lisäksi aina myös tämän lähipiiriä, tavalla tai toisella.

Moni syöpään sairastuneen lapsen vanhempi tai sairastunut itse on saanut kuulla yleensä hyvää tarkoittavia mutta ajattelemattomia kommentteja lähipiiristä ja tuttavilta. Lapsen tai nuoren vakava sairastuminen voi olla läheiselle ja tutulle vaikea tilanne, jossa ei aina osata sanoa kannustavia asioita. Joskus sanaton läsnäolo ja tuki kuitenkin riittää, aina ei tarvitse sanoa mitään.

Joulu on välittämisen ja yhteisöllisyyden aikaa, siksi #kunsyöpäkoskettaa-kampanja ajoittuu joulukuuhun. Sylva ja alueelliset vanhempainyhdistykset ja -kerhot halusivat toteuttaa yhteistyössä some-kampanjan, jonka tarkoituksena on paitsi tehdä asiaa näkyväksi ja herätellä ihmisiä mutta myös ohjata vertaistuen piiriin.

Siksi pyydämme, että ihmiset jakavat some-kampanjan oheen tehtyjä lausekuvia ja kertovat ehkä omia kokemuksiaan. Kaikki kampanjassa näkyvät lauseet ovat oikeassa elämässä sanottuja, ja meille syöpäsairaiden lasten ja nuorten vanhempien kertomia.

Haluamme korostaa, että kampanjalla ei ole tarkoitus syyllistä ketään, vaan tuoda esille sitä, että syöpä koskettaa ihmisiä eri tavalla ja reaktiot ovat usein erilaisia.

Saman kokeneilta saa myös vertaistukea, eikä kenenkään tarvitse jäädä kokemustensa kanssa yksin. Siksi ohjaamme ihmisiä samalla halutessaan valtakunnalliseen ja paikalliseen toimintaan mukaan.

Yhdessä voimme vaikuttaa asenteisiin. Kaikki kampanjassa esiintyvät lausekuvat löytyvät Sylvan Facebook-sivuilta. Sylvan Facebook-julkaisun voi jakaa sellaisenaan tai yksittäisiä kuvia voi jakaa oman saatteen kera ja vaikka kertoa omista kokemuksista. Liitä mukaan myös tunniste #kunsyöpäkoskettaa.