Sylvan nuorisotoimikunta: Toimintaa nuorille nuorten tekemänä

Sylvan nuorisotoimikunta eli NTK järjestää tapahtumia ja yhteistä toimintaa sairauden kanssa eläville tai siitä selvinneille nuorille.

Ensimmäisen ”epävirallisen” nuorten toimikunnan jäseninä vuonna 2007 aloittivat Maija-Riitta Kuusitunturi, Anna Miettinen ja Joona Saloheimo. Toimikunta on olemassaolon vuosiensa aikana hakenut paikkaansa, ollen kooltaan sekä toimintatavoiltaan hieman erinäköinen eri aikoina. Vuosien saatossa ideoinnin ja kehittämisen myötä toimikunta on saavuttanut nykyisen muotonsa. Tämänhetkinen nuorisotoimikunta on vakiintunut nelihenkiseksi siten, että joka toinen vuosi toimikuntaan valitaan vaaleilla kaksi uutta jäsentä kaksivuotiskaudelle.

NTK on nuorten ääni Sylvassa

Nuorisotoimikunnan tehtävät pitävät sisällään monenlaista. Pääpiirteissään toimikunta on olemassa, jotta nuorten oma ääni pääsisi kuuluviin Sylvan toiminnassa. Toimikunnan jäsenet ovat nuorten itsensä valitsemia, eräänlaisia nuorten edustajia, jotka saavat olla mukana päättämässä ja kehittämässä nuorten asioita. Toimikuntalaiset ovat tarpeen mukaan edustamassa Sylvaa erilaisissa tapahtumissa ja kertomassa yhdistyksen nuorten toiminnasta. He saattavat toimia lipaskerääjinä tai vaikkapa pukeutua yhdistyksen Tapiiri-maskotiksi. Myös ulkomaan kontaktien ylläpito on osa toimikunnan tehtäviä.

Nuorisotoimikunnan myötä varmistetaan se, että Sylvassa on olemassa jokin taho, joka on osaltaan vastuussa nuorten toiminnasta, erilaisten tapahtumien suunnittelusta ja järjestämisestä. Yksi esimerkki nuorten itsensä organisoimasta tapaamisesta on vuosittainen, kesällä ja/tai talvella järjestettävä mökkiviikonloppu. Toimikuntalaisten vastuulla on myös tiedottaa muita Sylvan toiminnassa mukana olevia nuoria heille suunnatuista tapahtumista.

Kaupunkien ja maiden rajat ylittävää toimintaa

Nuorisotoimikunnan toiminta ei onnistuisi ilman säännöllistä yhteydenpitoa. Nuorisotoimikunnan tavoitteena onkin kokoontua yhteen muutaman kerran vuodessa. Koska toimikunnan jäsenet asuvat eri puolilla Suomea, ja koska kaikille sopivia tapaamisajankohtia on usein haastava saada sovittua, on kokouksiemme järjestelyssä saanut välillä käyttää mielikuvitusta. Joskus osa toimikunnan jäsenistä on ollut fyysisesti samassa paikassa, osan ollessa läsnä esimerkiksi Skypen kautta.

Nuorisotoimikunnassa mukana oleminen pitää sisällään myös Sylvan lähettiläänä toimimisen Suomen rajojen ulkopuolella. Niinä vuosina, kun on järjestetty Pohjoismaisten syöpäjärjestöjen nuorten tapaaminen, tai kun ollut mahdollista lähettää nuoria maailmanlaajuiseen SIOP-konferenssiin, on nuorisotoimikunnasta ollut edustajia paikalla.

NTK haluaa Sinut!

Olisitko Sinä kiinnostunut nuorisotoimikunnan toiminnasta? Haluaisitko olla vaikuttamassa siihen, mitä Sylvan nuorille tarkoitettu toiminta tulee jatkossa pitämään sisällään? Löytyykö Sinulta aktiivista otetta ja uudenlaisia ajatuksia sekä innostusta nuorten toiminnan kehittämiseen? Koetko olevasi valmis myös kansainväliseen toimintaan? Mikäli vastasit kyllä, voi nuorisotoimikunta olla juuri Sinun juttusi.

Jos kiinnostuit asiasta, ota rohkeasti yhteyttä nuorten toiminnasta vastaavaan Anna-Elina Rahikaiseen, anna-elina.rahikainen@sylva.fi, p. 050 3828 780