Lasten syöpätaudit

Suomessa sairastuu noin 150 lasta vuosittain syöpään, ja yleisimmät lasten syövät maassamme ovat leukemiat ja aivokasvaimet.

Hoitokäytäntöjen kehittymisen myötä Suomessa ja muissa Pohjoismaissa paranee leukemiaan sairastuneista lapsista ja nuorista noin 80 prosenttia, ja kasvainpotilaistakin yli 75 prosenttia.

Eri syöpäsairauksien paranemisennuste kuitenkin vaihtelee. Esimerkiksi lasten ja nuorten munuaiskasvaimissa paraneminen on lähes sataprosenttista, mutta joissakin kasvaimissa paranemisennuste jää alle 50 prosentin.

Lasten ja nuorten syöpäsairauksien hoidossa on tulevaisuuden tavoitteena lisätä parantuneiden määrää entisestään. Olennaista tässä on lääkkeiden ja hoitomuotojen kehittäminen sekä ns. jäännöstaudin seuranta ja siihen vaikuttaminen. Parantuneiden elämänlaatua lisätään, kun pystytään vähentämään syöpähoitojen haittavaikutuksia.

Tulevaisuudessa käytetään lasten ja nuorten syöpähoidoissa myös entistä enemmän ns. täsmälääkkeitä, joilla on vähemmän haittavaikutuksia terveisin kudoksiin. Täsmähoitolääkkeiden kehittämisen taustalla on lisääntynyt tieto syöpäsolun biologiasta. Tulevaisuuden lääkehoitoa ovat lisäksi kasvainten verisuonimuodostukseen vaikuttavat lääkkeet. Myös vanhoista solunsalpaajista kehitetään uusia, paremmin tehoavia ja vähemmän haittoja sisältäviä muotoja.

Eteenpäin mennään syöpähoidon jokaisella alueella. Myös diagnostiikka on kehittynyt ja kehittyy yhä. Jäännöstautia mittaavat laboratoriomenetelmät ovat jatkuvan kehitystyön alaisina.

Lasten syöpähoitojen kehitystyö edellyttää huipputason tutkimusta ja osaamista. Hoidon onnistumisessa tärkeää on varsinaisten syöpähoitojen lisäksi jokapäiväinen perushoito ja arjen onnistuminen kokonaisuudessaan.

Kun lapsella todetaan syöpä, perheen elämä muuttuu. Uuvuttava taistelu pahaa sairautta vastaan koettelee lapsen voimia ja vaatii myös vanhemmilta paljon. Tässä tilanteessa perhettä auttaa ajanmukainen tieto lapsen sairaudesta ja toisten, samassa asemassa olevien perheiden tuki.

Sylva ry on valtakunnallinen yhdistys, joka järjestää vertaistukea ja kuntoutusta syöpään sairastuville lapsille, nuorille ja heidän perheilleen. Samalla Sylva seuraa lasten ja nuorten syöpähoitojen kehitystä ja tukee hoitotyötä. Sylva julkaisee myös tietoa lasten ja nuorten syöpäsairauksista.