Siirry suoraan sisältöön

Lapsuusajan syöpähoitojen myöhäisvaikutukset

Lapsen tai nuorena syövän sairastaneiden pitkäaikaisselviytyjien määrä kasvaa joka vuosi. Suurimmalla osalla on sairauden tai syöpähoitojen aiheuttamia myöhäisvaikutuksia, jotka ovat läsnä heidän jokapäiväisessä arjessaan.

Suomessa on tällä hetkellä noin 7000 alle 25-vuotiaana syövän sairastanutta henkilöä. Pitkäaikaisselviytyjien määrä kasvaa noin kahden prosentin vuosivauhdilla. Siksi onkin tärkeää, että myöhäisvaikutuksista tiedetään laajemmin, niihin osataan reagoida oikealla tavalla terveydenhoidossa ja entisten syöpäpotilaiden riskit tunnistetaan.Syövän sairastaneilla ennenaikaisen kuoleman vaara on noin 10-kertainen verrattuna ikätovereihin. Tavallisin syy on perustaudin (syövän) myöhäinen uusiutuminen. Viidennes kuolinsyistä liittyi toisen syövän ilmaantumiseen tai muihin syöpähoitojen pitkäaikaishaittoihin.

Lisäksi yleiset terveysongelmat, mielenterveysongelmat, fyysisen toiminnan ja yleisen aktiivisuuden haitat ovat lapsena tai nuorena syövän sairastaneilla myös moninkertaisia verrattuna esimerkiksi sisaruksiin tai ikätovereihin.

Useimmat myöhäisvaikutukset eivät ole näkyviä

Useissa alan tutkimuksissa esille nousseita myöhäishaittoja ovat nivelsairaudet, sydämen vajaatoiminta, sepelvaltimotauti, toinen syöpä, kognitiiviset ongelmat, aivohalvaus ja kuulovauriot.

Noin 25 prosentilla pitkäaikaisselviytyjistä on lisäksi psykososiaalisia ongelmia: neurokognitiivisia vaikeuksia, oppimisvaikeuksia, ongelmia sosiaalisissa suhteissa, itsetunto-ongelmia ja ahdistuneisuutta, masennusoireita tai viitteitä posttraumaattisesta stressireaktiosta.

Kasvuiässä annettujen syöpähoitojen sivuvaikutuksista varsin yleisiä ovat myös pituuskasvun häiriö, ylipainoisuus ja metabolisen oireyhtymän riski, hormonijärjestelmän häiriöt, fyysisen suorituskyvyn ongelmat, hedelmällisyyshäiriöt sekä lisääntymislääketieteelliset erityisongelmat.