Siirry suoraan sisältöön

Sylvan tutkimuksen suunnitteluun ovat vaikuttaneet tilastolliset yhteydet syöpäsairaiden lasten selviytymisen ja perheiden sosio-ekonomisen taustan tai vanhempien syntyperän välillä. Nämä ovat asioita, jotka näyttävät tilastojen valossa olevan yhteydessä toisiinsa mutta toistaiseksi mistä nämä yhteydet johtuvat on vielä selvittämättä. Sylvan tutkimuksessa tullaan syventämään tietämystä laadullisen tutkimuksen valossa ja kansainvälisiä aineistoja tarkastelemalla.

Suomessa kaikki lapsipotilaat saavat saman lääketieteellisen syöpähoidon. Tästä huolimatta vanhempien matala koulutus tai alhaiset tulot lisäävät merkittävästi lapsen riskiä kuolla syöpään. Ylimpään tuloluokkaan kuuluvien vanhempien lapsilla oli noin 30 prosenttia pienempi riski kuolla syöpään verrattuna alimman tuloluokan vanhempien lapsiin.*

Samalla tavoin vanhempien ulkomaalaistaustaisuus vaikuttaa selviytymiseen. Jos lapsi tai vanhemmat ovat ulkomaalaistaustaisia ja syntyneet ulkomailla, niin lapsella on lähes kaksinkertainen todennäköisyys menehtyä kuin jos vanhemmat ovat suomalaisia ja syntyneet Suomessa. **

Alustavat tulokset rekisteritutkimuksista koskien lapsuusajan syöpien vaikutuksesta vanhempien tuloihin osoittavat myös, että eri syöpätyypeillä on erilaisia vaikutuksia ja vaikutus näyttää dramaattisemmalta äidin tuloissa.

* Anniina Tolkkinen (2018): Impact of Parental Socioeconomic Factors on Childhood Cancer Mortality in Finland: A Population-Based Registry Study

**Kyrönlahti A, Madanat-Harjuoja L, Pitkäniemi J, ym. Childhood cancer mortality and survival in immigrants: a population-based registry study in Finland.