Siirry suoraan sisältöön

Vertaistukitoiminnasta tukea ja voimaa

Vertaistukitoiminta on yksi vapaaehtoistoiminnan muoto. Vertaisuudessa on halu jakaa kokemuksia ja tukea samassa tilanteessa olevaa.

Vertaistuen elementit syntyvät samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien ihmisten ja yhteisöjen välille.  Vertaisen rooli ja toiminta perustuu omakohtaiseen kokemukseen joko oman itsen tai läheisen kautta, johon liittyy syvä ymmärrys toisen tilanteesta.

Vertaistuen vaikutuksia ovat

  • kuulluksi ja kohdatuksi tuleminen
  • ymmärrys ettei ole yksin oman tilanteensa kanssa
  • yhteenkuuluvuus samassa tilanteessa olevien kanssa
  • ymmärrys tunteiden kirjosta ja läsnäolosta
  • yksilöllinen ja yhteisöllinen vahvistuminen

Perheiden vertaistukitoiminta

Syöpään sairastuneen lapsen tai nuoren läheiset kaipaavat usein saman kokeneiden tukea. Sylva järjestää  vertaistukiviikonloppuja eri sairaustyyppien mukaan, omia vertaistukiviikonloppuja äideille ja isille sekä leirejä terveille sisaruksille.

Viikonloppukurssien sisällöt vaihtelevat tarpeiden mukaan. Kursseilla on mukana ammattilaisia, kuten lääkäreitä ja psykologeja luennoimassa sekä parisuhde- tai perheterapeuttien vetämiä keskusteluryhmiä. Näin voimme taata ajankohtaisen tiedon, mutta myös ammattilaisten tuen vaikeiden asioiden käsittelyssä.

Vertaisten rooli kursseilla ja viikonlopuissa on jakaa yhteisiä tuntemuksia, viettää aikaa ja virkistyä sekä saada hengähdystauko arjesta syövän kanssa.

Vertaistukitoiminta tapahtumissa

Sylva järjestää yleisölle avoimia tapahtumia, joiden tarkoitus on levittää tietoutta paitsi syöpäsairaiden lasten ja nuorten tilanteesta ja eri syöpäsairauksista sekä tarjota saman kokeneille mahdollisuutta kokoontua yhteen ja tavata toisiaan.

Maailmanlaajuisesti vuodesta 2002 lähtien vietettyä kansainvälistä lasten syövän päivää on järjestetty Suomessa Sylvan voimin vuodesta 2010 lähtien, aina helmikuun puolessa välissä. Yleisön nähtäville aseteltavat noin 150 sinistä, punaista ja valkoista tuolia edustavat niitä lapsia, jotka sairastuivat syöpään kuluneen vuoden aikana. Tuolit, joilla palaa kynttilä, edustavat syöpään menehtyneitä lapsia.

Kansainvälinen lasten syövän päivän tapahtuma on laajentunut valtakunnalliseksi ja konseptia kehitetään vuosittain yhteistyössä alueellisten vanhempainyhdistysten ja -kerhojen sekä syöpäyhdistysten kanssa.

Sylvan hallituksen, perheiden ja nuorten yhteen kokoamiseen tarkoitetut kevätpäivät järjestetään vuosittain eri paikkakunnilla yhteistyössä jonkin paikallisen vanhempainyhdistyksen tai -kerhon kanssa. Kevätpäivillä harrastetaan, liikutaan, syödään hyvin ja vietetään aikaa yhdessä. Kevätpäivien yhteydessä järjestetään Sylvan vuosikokous, jossa yhdistykselle valitaan hallitus.

Nuorten ja nuorten aikuisten vertaistukihenkilötoiminta

Moni syövän kanssa elävä nuori ja nuori aikuinen kaipaa tukea samanikäiseltä, joka on itse käynyt läpi sairauden. Vertaistukihenkilönä voit olla toisille esimerkkinä siitä, että lapsena, nuorena tai nuorena aikuisena syövän sairastanut voi selviytyä tai elää hyvää elämää syövästä huolimatta.

Vertaistukihenkilö on vapaaehtoispohjalta toimiva, noin 18-35-vuotias syövän lapsuudessa, nuoruudessa tai nuorena aikuisena sairastanut nuori aikuinen, joka on jo sinut oman sairautensa kanssa ja haluaa auttaa muita. Kyseessä on tukisuhde, joka on ihmissuhde. Tukihenkilösuhde ei ole ammatillinen tai ystävyyssuhde. Vertaistukihenkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Vertaistukihenkilöt toimivat tukena vielä syöpähoidoissa oleville tai jo parantuneille lapsille,  nuorille ja nuorille aikuisille, jotka kaipaavat keskusteluseuraa tai muunlaista tukea arkeensa. Vertaistuki perustuu vapaaehtoisuuteen ja haluun auttaa muita sairastuneita.

Vertaistukihenkilön kanssa voi keskustella, harrastaa tai muodostaa tapaamiset yhteisten kiinnostusten ympärille. Aina ei ole pakko puhua sairaudesta. Vertaistukitoiminta ei ole terapiaa vaan tuettavan rinnalla kulkemista. Tarkoituksena ei ole olla tuettavalle psykologi, lääkäri tai pappi, vaan vertainen. Vertainen on ihminen, joka on itse kokenut samat asiat ja tietää mitä toinen käy läpi. Monissa tilanteissa riittää, kun on läsnä ja kuuntelee.