Sylva on sinua ja perhettäsi varten

Lapsen tai nuoren vakava sairaus iskee perheen voimavaroihin ja muuttaa arjen. Me Sylvassa olemme perheesi apuna tarjoamalla tietoa, tukea ja toivoa.

Kun lapsi tai nuori sairastuu syöpään, vanhemmat, lähiomaiset ja ystävät tarvitsevat käytännön tietoa sairaudesta, tukimuodoista ja kuntoutuksesta. Sylva auttaa ja tukee perheitä muun muassa tarjoamalla kursseja, virkistyslomia ja vertaistukea sekä julkaisemalla perheille tarkoitettuja oppaita ja jäsenlehteä.

Autamme lasten, nuorten ja vanhempien kuntoutumisessa tarjoamalla heille virkistäytymistä tuetuilla lomilla sekä vertaistukea erilaisilla kursseilla.

Lisäksi tuemme lasten ja nuorten syöpäosastojen hoitohenkilökunnan työtä muun muassa järjestämällä valtakunnallisia koulutuspäiviä lääkäreille, hoitajille ja erityistyöntekijöille.

Tuemme toiminnallamme myös syöpätutkimusta ja vaikutamme poliittisiin päätöksentekijöihin tekemällä aloitteita ja uudistusehdotuksia lasten syövän hoidon ja perheiden sosiaaliturvan parantamiseksi.