Suoraan sisältöön

Ammattilaiselle


Sylvan ja sairaaloiden yhteistyö muodostuu jaetusta tiedosta, yhdessä järjestetyistä kursseista syöpäsairaiden lasten ja nuorten perheille sekä koulutuksista, joita Sylva järjestää säännöllisesti hoitohenkilökunnalle.

Sylva tekee tiivistä yhteistyötä Suomen viiden yliopistosairaalan lasten syöpäosastojen kanssa, joissa syöpään sairastuneita lapsia ja nuoria pääasiallisesti hoidetaan: HUS (Helsinki), KYS (Kuopio), OYS, (Oulu), TAYS (Tampere) ja TYKS (Turku).

Sylva ja lasten syöpäosastojen henkilökunta järjestävät yhteistyössä erilaisia kursseja ympäri Suomen, mm. lapsen syöpähoitojen päättymisen perhekursseja, lapsensa menettäneiden kursseja ja vanhempien parisuhteen tukemiseen tarkoitettuja kursseja.

Sylva järjestää säännöllisesti koulutus- ja neuvottelupäiviä syöpäsairaiden lasten ja nuorten parissa työtä tekeville hoitajille, lääkäreille ja erityistyöntekijöille.

Kaksi kertaa vuodessa järjestetään yliopistosairaaloiden lasten syöpäosastojen osastonhoitajien ja apulaisosastonhoitajien neuvottelupäivät, ja kuntoutusohjaajat tapaavat puolestaan yleensä kerran vuodessa.

Kahden vuoden välein Sylva järjestää yhteistyössä jonkin yliopistosairaalan lasten syöpäosaston henkilökunnan kanssa isommat, kaksipäiväiset koulutuspäivät lasten syöpäosastojen hoitohenkilökunnan, lääkäreiden ja erityistyöntekijöiden – kuten kuntoutusohjaajien, lastenhoitajien, leikkiohjaajien ja sairaalakouluopettajien – neuvottelupäivät.

Neuvottelupäivät on usein teemoitettu niin, että yhtenä päivänä käsitellään enemmän työn lääketieteellistä puolta ja toisena työn käytännönläheisempää puolta tai työssä jaksamista.