Suoraan sisältöön

Ammattilaiselle


Sylvan ja sairaalat kehittävät yhteistyössä tukea syöpäsairaiden lasten ja nuorten perheille. Sylva järjestää hoitohenkilökunnalle koulutuksia.

Sylva tekee tiivistä yhteistyötä Suomen viiden yliopistosairaalan lasten syöpäosastojen kanssa, joissa syöpään sairastuneita lapsia ja nuoria pääasiallisesti hoidetaan: HUS (Helsinki), KYS (Kuopio), OYS, (Oulu), TAYS (Tampere) ja TYKS (Turku).

Sylva järjestää koulutus- ja neuvottelupäiviä syöpäsairaiden lasten ja nuorten parissa työtä tekeville hoitajille, lääkäreille ja erityistyöntekijöille.

Sylva järjestää yhteistyössä yliopistosairaaloiden lasten syöpäosaston henkilökunnan kanssa koulutuspäiviä lasten syöpäosastojen hoitohenkilökunnan, lääkäreiden ja erityistyöntekijöiden – kuten kuntoutusohjaajien, lastenhoitajien, leikkiohjaajien ja sairaalakouluopettajien – kanssa.

Koulutuspäivät on usein teemoitettu niin, että yhtenä päivänä käsitellään enemmän työn lääketieteellistä puolta ja toisena työn käytännönläheisempää puolta tai työssä jaksamista.