Suoraan sisältöön

Tietoa ja tukea perheelle muuttuvassa arjessa

Kun lapsi sairastuu syöpään, perheen arki muuttuu merkittävästi. Moni asia pitää ratkaista. Miten käy lapsen koulunkäynnin, miten selviämme taloudellisesti, miten asiat työnantajan kanssa järjestetään?

Kokosimme tälle sivulle sisältöjä ja polunpäitä, joista voi olla perheelle apua ja tukea lapsen sairauden aikana.

Taloudellinen tuki syöpää sairastavan lapsen perheelle

Sosiaaliturva auttaa perhettä vaikeassa tilanteessa, mutta tuen saaminen edellyttää sosiaaliturvan järjestelmän ymmärtämistä. Lasten syöpäsairaudet ja sosiaaliturva 2024pdf oppaassa on selvitetty syöpää sairastavien lasten ja heidän perheidensä mahdollisuudet sosiaaliturvaan. Opas keskittyy pääasiassa alle 16-vuotiaiden lasten tukimuotoihin.

  • Vanhempi voi ansionmenetyksen takia olla oikeutettu mm. Kelan erityishoitorahaan. Kelan sivuilta löytyy myös erityishoitorahan laskuri
  • Voit myös hakea sairastuneen lapsen omaishoitajuutta. Lue lisää sairaan tai vammaisen lapsen tai nuoren omaishoidon tuesta.

Askarruttaako jokin? Ota yhteyttä sairaalan kuntoutusohjaajaan, hän osaa auttaa myös paikallisten tukien kanssa.

Opas sädehoitoa saavien lasten vanhemmille

Opas sädehoitoa saavien lasten vanhemmille sisältää tiiviissä paketissa tietoa siitä, mihin kaikkiin yleisimpiin lasten ja nuorten syöpiin sädehoitoa käytetään, mistä sädehoidossa on kyse ja miten hoitoprosessi etenee. Oppaassa on mukana kyselylomakkeella kerättyjä vastauksia jo hoidossa olleiden potilaiden perheiltä.

Lapsen sairastumisen vaikutukset koulunkäyntiin

Miten sairaus vaikuttaa lapsen koulunkäyntiin? Sylvan Tietoa syöpäsairaan lapsen ja nuoren koululle – Kaikki muuttuu, koulu pysyy 2020 (pdf) tarjoaa kattavasti tietoa syöpää sairastavan lapsen koululle, ammattilaisille ja vanhemmille.

Perheen ja läheisten jaksaminen muuttuneessa tilanteessa

Kun lapsi sairastuu syöpään, sairaus vaikuttaa laajaan joukkoon ihmisiä ja muuttaa ihmissuhteita. Vanhemmilla on tärkeä tehtävä tukea sairasta lasta ja kannatella koko perhettä kriisin yli.

Iloa, jaksamista ja hyötyä liikunnasta

Syöpä ja liikunta -osiosta löydät tärkeää tietoa liikunnan hyödyistä syöpää sairastavalle lapselle sekä sopivasta liikunnasta sairauden eri vaiheissa. Löydät materiaalista myös vinkkejä, miten kannustaa lasta liikkumaan lapsen hoidon ja voinnin sallimissa rajoissa.

Luentosarja syöpää sairastavien lasten vanhemmille ja läheisille

Sylva on julkaissut 2020 luentosarjan syöpää sairastavien lasten vanhemmille ja läheisille. Luennot on helppo katsoa tai kuunnella missä ja milloin vain itse haluat. Luenntoisijana toimii Pia Ilves, lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaaja. 

Teemaluennot on taltioitu keväällä 2020. Luennoilla paneuduttiin syöpää sairastavan lapsen vanhempien ja läheisten mieltä askarruttaviin kysymyksiin.

Sylvan toiminta ja tapahtumat lapsiperheille

Tutustu Sylvan toimintaan ja tapahtumiin sairastuneelle ja sisaruksille, vanhemmille ja koko perheellenne. Sivulla kerrotaan myös mm. vertaistuesta, Sylvan perheasunnoista ja tuetuista lomista.

Leadoo yhteydenottobotti Hyppää upokkeen ohi