Suoraan sisältöön

Tuki ja neuvonta

Tukea ja tietoa syöpään sairastuneelle ja tämän läheisille

Sylva tarjoaa psykososiaalista keskustelutukea syöpään sairastuneille lapsiperheille, nuorille, nuorille aikuisille ja heidän läheisilleen. Tukevaa tietoa on tarjolla myös Sylvan verkkosivuilla ja teemaluennoilla.

Syöpään sairastuminen järkyttää sekä sairastuneen että läheisten perusturvaa. Diagnoosista alkaa pitkä matka, joka koettelee voimia, ihmissuhteita sekä vaatii kykyä sopeutua jatkuvasti muuttuvaan tilanteeseen.

Tukea ja oikea-aikaista tietoa tarvitaan. Näitä tarjoaa Sylva.

Keskustelutukea kasvokkain ja etänä

Sylvan asiantuntijat tuntevat syöpään sairastuneiden lasten, nuorten ja nuorten aikuisten sekä heidän läheistensä tilanteen. Tukemme ei ole lääketieteellistä tai sairauteen liittyvää neuvontaa, vaan kyse on psykososiaalisesta tuesta.

Henkilökohtaista tukea on tarjolla Sylvan asiantuntijoilta ajanvarauksella. Tapaaminen voidaan järjestää puhelimitse tai kasvokkain. Tukitapaamisen voi varata sairastunut, hänen sisaruksensa tai vanhempansa, isovanhempansa tai muu sairastuneen läheinen. Keskustelut ovat luottamuksellisia. Lisäksi Sylva tarjoaa lapsiperheille tukikeskustelua perheterapeutin kanssa.

Kuten muukin Sylvan toiminta, keskustelutuki on sairastuneelle ja hänen läheisilleen maksutonta.

 

Sylvan toiminta eri kohderyhmille:

 

Tietoa Sylvan verkkosivuilla, VOIMA-kansiossa sekä teemaluennoilla

Verkkosivuiltamme löytyy tietoa sairastuneen ja hänen läheistensä tueksi. Tieto on ryhmitelty kohderyhmittäin: lapsiperheelle, nuorelle, nuorelle aikuiselle.

Sylva on vuonna 2021 koonnut VOIMA-kansion, joka tarjoaa tietoa sairastuneelle ja hänen läheisilleen sekä palvelee hoitavaa tahoa. Kansio on tuotettu yhteistyössä hoitohenkilökunnan kanssa ja siihen on koottu tietoa mm. sairastuneen sosiaalieduista, sairaudesta ja koulusta, Sylvan palveluista ja vertaistuesta. Lisäksi se toimii arkistopaikkana tärkeille papereille ja kokoaa yhteen paikkaan tietoa sairastuneesta ja hänen perheestään. Näin kansio auttaa hoitohenkilökuntaa tukemaan sairastunutta ja hänen läheisiään myös silloin, kun hoitopaikka vaihtuu.

Sylva tuottaa teemaluentoja eri aihepiireistä. Luennot ovat kaikille avoimia ja löytyvät tallenteina verkosta. Tutustu teemaluentosarjaamme Syöpään sairastuneen lapsen tai nuoren vanhemmille ja läheisille.