Suoraan sisältöön

Tutkimus

Sylva-säätiön tutkimus parantaa syöpää sairastavien lasten ja nuorten elämää

Syövästä selviäminen vaatii muutakin kuin lääketieteellistä hoitoa. Tutkimuksemme avulla saamme tietää, millaista tukea sairastunut ja hänen perheensä tarvitsevat.

Lääketieteellinen hoito on oleellinen osa syövän hoitoa. Se on kuitenkin vain murto-osa siitä, mitä syöpään sairastunut lapsi, nuori ja nuori aikuinen tarvitsee.

Selviytymiseen vaaditaan myös erilaista tukea. On tärkeää, että syöpää sairastava ja hänen läheisensä saavat apua ja työkaluja esimerkiksi vaikeiden tunteiden käsittelyyn ja jaksamiseen. Syöpä pienentää esimerkiksi vanhempien työtuloja, joten syöpään sairastunut ja hänen perheensä tarvitsevat myös taloudellista tukea.

Tällä hetkellä yhteiskuntamme ei takaa riittävää tukea kaikille. Tuen saaminen on usein kiinni sairastuneen tai hänen perheensä voimavaroista ja jopa taloudellisesta tilanteesta. Näin ei saisi olla.

Tutkimuksemme tavoitteena on parantaa merkittävästi syöpään sairastuneiden lasten, nuorten ja nuorten aikuisten ja heidän perheensä saamaa psykososiaalista tukea ja sitä kautta merkittävästi lisätä parantumismahdollisuuksia kaikille lapsille ja perheille. Samalla haluamme nostaa psykososiaalisen tuen merkityksen yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Psykososiaalisella tuella tarkoitetaan tukea, jota esimerkiksi läheiset, vertaiset, potilasjärjestöt, sairaalat ja kunnat antavat. Se voi olla esimerkiksi vertaistukea chatissä, taideterapiaa tai keskusteluja psykologin tai nuoriso-ohjaajan kanssa.

Tutkimuksissamme tarkastelemme nuoren potilaan hoitopolkua kokonaisuutena. Psykososiaalinen tuki on tärkeää huomioida hoitopolun eri vaiheissa: diagnoosin saamisen ja hoitojen aikana ja myös hoitojen jälkeen.

Haluatko tukea Sylva-säätiötä? Voit lahjoittaa säätiön tutkimukselle täällä.

Lue seuraavaksi

Tutkimuskysymykset