Suoraan sisältöön

Raportit / Tutkimustulokset

Raportti: Syöpää sairastavien lasten, nuorten ja heidän perheidensä
psykososiaalinen tuki (toukokuu 2022)

Syöpään sairastuminen vaikuttaa voimakkaasti, kokonaisvaltaisesti ja pitkäkestoisesti lapsen, vanhempien ja sisarusten hyvinvointiin. Perheillä on siksi monenlaisia psykososiaalisen tuen tarpeita, joihin terveydenhuollon ja kolmannen sektorin palveluiden tulisi pystyä vastaamaan. Psykososiaalisen tuen kehittämiseksi on kehitetty konsensuspohjaiset psykososiaalisen tuen standardit (Wiener ym., 2015), jotka perustuvat kattavaan, 66 kirjoittajan toimesta toteutuneeseen ja 1217 artikkelia sisältäneeseen kirjallisuuskatsaukseen.

Standardien mukaan syöpää sairastavien lasten, nuorten ja heidän perheenjäsentensä psykososiaalisen tuen tarpeita tulee arvioida rutiininomaisesti ja järjestelmällisesti sairauden toteamisesta lähtien hoitojen jälkeiseen aikaan asti. Havaittuihin tuen tarpeisiin tulisi vastata käyttämällä tutkittuja ja vaikuttavia interventioita. Psykososiaalisen tuen keskeisiä elementtejä ovat perhekeskeisyys, voimavarojen ja resilienssin vahvistaminen sekä hoitoprosessiin suuntautuvat terapiat. Tähän katsaukseen koottiin tähänastinen tutkimusnäyttö lasten, nuorten ja heidän perheidensä psykososiaalisen tuen muodoista.

Jatkossa tulisi tutkia tarkemmin psykososiaalisten tuki- ja hoitomuotojen vaikuttavuutta ja ottaa käyttöön tehokkaiksi todetut tuen ja hoidon muodot. Psykososiaalisen tuen standardien käyttöön ottaminen ja vakiinnuttaminen auttaisi varmistamaan, että syöpää sairastavat lapset ja heidän perheensä saisivat tarvitsemansa psykososiaalisen tuen ja hoidon.

Lue raportti kokonaisuudessaan

Julkaisemme tutkimuksemme raportteina

Näille sivuille olemme koonneet kaikki julkaisemamme raportit ja niitä käsittelevät tiedotteet.

Pyrimme julkaisemaan vuosittain 3–5 raporttia. Laajuudeltaan raportit vaihtelevat lyhyiden rekisteripohjaisten katsausten (Sylvan tietoa ja tilastoja) ja laajempien kirjallisuuskatsausten tai kyselytutkimusten eli barometrien välillä.

Yksi suurimpia kokonaisuuksiamme on säännöllisesti toistuva ”Syöpäperheiden tila Suomessa” -barometri. Barometri selvittää laajan kyselyn avulla, millaisia palveluita syöpään sairastuneiden lasten läheiset kaipaavat ja kuinka hyvin palvelut vaikuttavat.

Vuonna 2021 julkaisimme raportteja, joissa tulemme muun muassa kertomaan syöpäsairauden tulovaikutuksista perheille, suunnittelemme kyselyjä syöpään sairastuneille ja haluamme lisätä ymmärrystä kaikkein eriarvoisimmassa asemassa olevien perheiden tilanteesta yhteistutkimuksen menetelmillä.

Aiemmat raportit:

Kiitollisuutta, taloushuolia ja psyykkistä kuormitusta (joulukuu 2021)

Syöpään sairastuneiden lasten vanhemmat tarvitsevat terapeuttista tukea, vertaistukea ja epävirallista tukea koko lapsen hoitopolun ajan. Vanhemmat kokevat, että muu perhe jää usein huomiotta tai se huomioidaan vain diagnoosivaiheessa.

Raportti ’Kiitollisuutta, taloushuolia ja psyykkistä kuormitusta’ avaa syöpään sairastuneen lapsen vanhemman kokemuksia hoitopolun varrelta.

Lue raportti kokonaisuudessaan

 

Sylva tutkimus: tietoa ja tilastoja 2/2021:

Lapsen sairastuminen syöpään aiheuttaa mielenterveysoireita etenkin äidille (syyskuu 2021)

THL:n ja Sylva-säätiön tuoreen tutkimuksen mukaan lapsen sairastuminen syöpään lisää molempien vanhempien todennäköisyyttä saada psykiatrista hoitoa lyhy¬ellä aikavälillä. Kokonaisuudessaan lapsen syöpä vaikuttaa kuitenkin huomattavasti voimakkaammin äitiin kuin isään. Äitien käynnit psykiatrisessa hoidossa kasvoivat lähes kaksinkertaiseksi lapsen sairastaumisvuonna.

Lue raportti kokonaisuudessaan

Sylva tutkimus: tietoa ja tilastoja 1/2021:

Lapsen sairastuminen syöpään vähentää etenkin äitien työtuloja (huhtikuu 2021)

Kun lapsi sairastuu syöpään, perheen työtulot pienenevät huomattavasti. Sairastuminen vaikuttaa ennen kaikkea äitien tuloihin. Suomalainen sosiaaliturva kuitenkin korvaa menetettyjä työtuloja varsin hyvin.

Lue raportti täältä

Seitsemän lasta sadasta (helmikuu 2021)

Vanhempien tulot vaikuttavat merkittävästi siihen, kuinka todennäköisesti syöpään sairastunut lapsi selviää. Paljon ansaitsevien vanhempien lapset selviävät syövästä todennäköisemmin kuin vähän ansaitsevien lapset. Raporttimme tarjoaa näkökulmia siihen, mistä eriarvoisuus johtuu.

Lue raportti täältä

 

Syöpä koskettaa – dialogeja syöpää kokeneiden kanssa (joulukuu 2020)

Raportti kokoaa perheiden, nuorten, nuorten aikuisten ja läheisten kanssa käytyjen dialogien sisältöä. Raportin tekemisessä käytettiin niin sanottua Erätauko-menetelmää.
Raportin tavoitteena on voimistaa syöpää kokeneiden ääntä, ja se tarjoaa näköalan näihin kokemuksiin. Keskustelut olivat osa valtiovarainministeriön Poikkeusaikojen dialogit -hanketta.

Lue raportti täältä