Suoraan sisältöön

Raportit / Tutkimustulokset

Julkaisemme tutkimuksemme raportteina

Näille sivuille olemme koonneet kaikki julkaisemamme raportit ja niitä käsittelevät tiedotteet.

Pyrimme julkaisemaan vuosittain 3–5 raporttia. Laajuudeltaan raportit vaihtelevat lyhyiden rekisteripohjaisten katsausten (Sylvan tietoa ja tilastoja) ja laajempien kirjallisuuskatsausten tai kyselytutkimusten eli barometrien välillä.

Yksi suurimpia kokonaisuuksiamme on säännöllisesti toistuva ”Syöpäperheiden tila Suomessa” -barometri. Barometri selvittää laajan kyselyn avulla, millaisia palveluita syöpään sairastuneiden lasten läheiset kaipaavat ja kuinka hyvin palvelut vaikuttavat (jossa selvitetään palvelujen vaikutusta ja tarpeita syöpään sairastuneiden läheisille suunnatulla kyselyllä.)

Vuonna 2021 julkaisemme raportteja, joissa tulemme muun muassa kertomaan syöpäsairauden tulovaikutuksista perheille, suunnittelemme kyselyjä syöpään sairastuneille ja haluamme lisätä ymmärrystä kaikkein eriarvoisimmassa asemassa olevien perheiden tilanteesta yhteistutkimuksen menetelmillä.

Julkaistut raportit

Sylva tutkimus: tietoa ja tilastoja 1/2021

Lapsen sairastuminen syöpään vähentää etenkin äitien työtuloja (huhtikuu 2021)

Kun lapsi sairastuu syöpään, perheen työtulot pienenevät huomattavasti. Sairastuminen vaikuttaa ennen kaikkea äitien tuloihin. Suomalainen sosiaaliturva kuitenkin korvaa menetettyjä työtuloja varsin hyvin.

Lue raportti täältä

Seitsemän lasta sadasta (helmikuu 2021)

Vanhempien tulot vaikuttavat merkittävästi siihen, kuinka todennäköisesti syöpään sairastunut lapsi selviää. Paljon ansaitsevien vanhempien lapset selviävät syövästä todennäköisemmin kuin vähän ansaitsevien lapset. Raporttimme tarjoaa näkökulmia siihen, mistä eriarvoisuus johtuu.

Lue raportti täältä

 

Syöpä koskettaa – dialogeja syöpää kokeneiden kanssa (joulukuu 2020)

Raportti kokoaa perheiden, nuorten, nuorten aikuisten ja läheisten kanssa käytyjen dialogien sisältöä. Raportin tekemisessä käytettiin niin sanottua Erätauko-menetelmää.
Raportin tavoitteena on voimistaa syöpää kokeneiden ääntä, ja se tarjoaa näköalan näihin kokemuksiin. Keskustelut olivat osa valtiovarainministeriön Poikkeusaikojen dialogit -hanketta.

Lue raportti täältä