Suoraan sisältöön

Lapsen sairastuminen syöpään aiheuttaa mielenterveysoireita etenkin äidille

THL:n ja Sylva-säätiön tutkimus: Lapsen sairastuminen syöpään aiheuttaa mielenterveysoireita etenkin äidille.

Tiivistelmä:

Tuoreen tutkimuksen mukaan lapsen sairastuminen syöpään lisää molempien vanhempien todennäköisyyttä mielenterveysoireisiin. Kokonaisuudessaan lapsen syöpä vaikuttaa kuitenkin huomattavasti voimakkaammin äitiin kuin isään. Äitien käynnit psykiatrisessa hoidossa kasvoivat lähes kaksinkertaiseksi lapsen sairastumisvuonna.

Psykiatriset hoitokäynnit kasvavat eniten korkeasti koulutetuilla äideillä, kun taas masennuslääkkeiden käyttö kasvaa eniten alemmin koulutetuilla vanhemmilla.

Syöpä on edelleen toiseksi merkittävin lasten kuolinsyy. Intensiivistä hoitoa vaativa sairaus on raskas kokemus niin lapselle kuin hänen perheelleen.

Sylva suosittaa:

Lapsen syöpäsairaus on valtava shokki koko perheelle psyykkisesti ja sosiaalisesti. On ensisijaisen tärkeää, että lapsen ja koko perheen psykososiaalisia tarpeita arvioidaan hoitojen alussa, niiden aikana ja hoitojen loputtua. Vanhempien ja huoltajien jaksamista on myös arvioitava säännöllisesti yhdessä heidän kanssaan ja erityistä huomiota on kiinnitettävä äitien jaksamiseen. Jos sairaus johtaa lapsen menehtymiseen on vanhempia tuettava, ja heille on tarjottava pitkäkestoista tukea lapsen menetyksen käsittelyyn.

Lue koko raportti