Suoraan sisältöön

Lehtiartikkelit

Liikunta osaksi syöpää sairastavien lasten hoitoa

Sylva Ry

Lotta Hamari teki vuonna 2018 väitöstutkimuksen, jonka tarkoituksena oli selvittää, miten syöpää sairastavien lasten fyysistä aktiivisuutta voidaan arvioida ja tukea. Lisäksi tutkittiin syöpää sairastavien lasten fyysisen aktiivisuuden määrää ja verrattiin sitä terveiden lasten fyysisen aktiivisuuden määrään. Tuloksena oli, että syöpää sairastavat lapset liikkuivat hoitojen aikana yhtä paljon – tai pikemminkin yhtä vähän kuin terveet lapset […]

Lue lisää

Fysioterapeutti lapsen kuntoutumisen tukena

Sylva Ry

HUS:n Uudessa Lastensairaalassa työskentelevä fysioterapeutti Marita Kurimo tapaa lapsia Taika-vuodeosastolla, jossa hoidetaan syöpä-, veritauti- ja kantasolusiirtopotilaita. Lapsen sairauden vaatiessa hoitoa sairaalan muilla osastoilla tai erityisvastaanotoilla hän tapaa tarvittaessa lasta myös siellä. Näin kuntoutus voi jatkua tutuksi tulleen fysioterapeutin kanssa. – Kuntoutuksen, harjoittelun, harjoitusohjeiden ja liikunnan ohjaus on jokaisen lapsen kohdalla erilainen. Siihen vaikuttavat monet tekijät, […]

Lue lisää

Virikkeitä liikuntaan lapsiperheille

Sylva Ry

Terveystieteiden tohtori Lotta Hamari on tuottanut Sylva ry:lle kolme liikunnan ohjausvideota ja muuta materiaalia, jotka on tarkoitettu syöpää sairastavien lasten perheille. Sylvan verkkosivuille tuli vuoden 2020 alkupuolella liikuntaohjeita. Videoiden aiheet mukailevat hoidon vaiheita. Ne sisältävät liikuntaa sairaalassa, hoitojaksojen välillä ja syöpähoitojen jälkeen. Sylva ry:n lapsiperhetyön asiantuntija Riikka Ranta kertoo, että liikuntamateriaaleille on ajan tilaus. – […]

Lue lisää

Syöpää sairastava lapsi hyötyy liikunnasta fyysisesti ja henkisesti

Sylva Ry

Liikunnalla on myönteinen vaikutus jo syöpädiagnoosin alussa, mutta myös hoidon aikana ja sen jälkeen. Lapselle liikkuminen on luontaista ja mielekästä. Sitä ei ole syytä unohtaa myöskään syöpäsairauden aikana. – Liikunta vähentää ahdistusta ja levottomuutta, parantaa unen laatua sekä vähentää uupumusta ja saamattomuutta. Liikunta myös parantaa itsetuntoa, mielialaa ja ihmissuhteita, listaa tutkija, terveystieteiden tohtori Lotta Hamari, […]

Lue lisää