Suoraan sisältöön

Kuvataideterapia ja -toiminta

Kuvataideterapia – ja -toiminta – on tapa tutustua omiin ajatuksiinsa

Sylva tarjoaa maksutonta kuvataideterapiaa ja -toimintaa syöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen yliopistollisissa sairaaloissa sekä etänä valtakunnallisesti verkossa.

Kuvataideterapia on tukimuoto, jossa kuvien avulla ja luovan tekemisen avulla voi käsitellä mielessä liikkuvia asioita. Tapaamisen aikana piirretään, maalataan tai vaikka askarrellaan.

Keskeistä toiminnassa on vuorovaikutus, jonka avulla lapsi, nuori, nuori aikuinen tai aikuinen voi oppia ymmärtämään itseään paremmin ja kokea tulevansa kuulluksi ja ymmärretyksi. Taideterapeutilla ja ohjaajalla on vaitiolovelvollisuus.

Sylvan kuvataideterapiaryhmiä ja yksilöllistä taideterapiaa on tarjolla Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Oulussa. Taidetoimintaa tarjotaan Kuopiossa. Vuodesta 2020 lähtien toimintaa on järjestetty myös etänä.

Kuvataideterapia ja -toiminta sairaalassa

Sylvan kuvataideterapeutti ja -ohjaaja vierailevat yliopistosairaaloissa piirustus- ja maalaustarvikkeiden kanssa. Yleensä syöpää sairastava lapsi, nuori, nuori aikuinen tai läheinen aloittaa kuvataideterapian hoitojen alkuvaiheessa ja yhteinen matka Sylvan taideterapeutin tai -ohjaajan kanssa jatkuu hoitojen ajan. Taidetoiminnan voi aloittaa heti, kun siihen tulee tarvetta.

Kuvataideterapiassa työskennellään lapsen, nuoren tai nuoren aikuisen ehdoilla. Lapsi ei välttämättä pysty sanallistamaan tunteitaan, mutta piirrosten kautta hän voi kertoa mielessään olevia asioita.

Lisätietoja:
kuvataideterapeutti Riitta Salmu, 050 328 9708, riitta.salmu@sylva.fi
kuvataideohjaaja Eeva Mölkänen, 050 436 7040, eeva.molkanen@sylva.fi, www.Eepu.fi

Kuvataideterapiaryhmät on suunnattu sairastuneille lapsille, nuorille ja nuorille aikuisille sekä heidän läheisilleen.

Sylva järjestää yksilötoimintaa, kuvataideterapiaryhmiä ja kuvataidetoimintaa eri-ikäisille syöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen. Terapiaryhmissä ja taidetoiminnassa pohditaan eri taidetekniikoiden ja aihevalintojen kautta esimerkiksi omaa suhdetta sairastumiseen. Erilaisilla taidetehtävillä etsitään voimavaroja omaan arkeen. Osallistumiseen ei tarvitse aikaisempaa taideosaamista. Perheen pienimmät voivat osallistua toimintaan yhdessä oman vanhemman kanssa.

Toimintaan voi osallistua yksin, oman vanhemman, sisaren, isovanhempien, ystävän kanssa tai läheisen kanssa.

Katso alkavat ryhmät Sylvan tapahtumakalenterista.