Suoraan sisältöön

Liikunta osaksi syöpää sairastavien lasten hoitoa

Lotta Hamari teki vuonna 2018 väitöstutkimuksen, jonka tarkoituksena oli selvittää, miten syöpää sairastavien lasten fyysistä aktiivisuutta voidaan arvioida ja tukea.

Lisäksi tutkittiin syöpää sairastavien lasten fyysisen aktiivisuuden määrää ja verrattiin sitä terveiden lasten fyysisen aktiivisuuden määrään.

Tuloksena oli, että syöpää sairastavat lapset liikkuivat hoitojen aikana yhtä paljon – tai pikemminkin yhtä vähän kuin terveet lapset vapaa-aikanaan. Noin kolmasosa terveistä lapsista liikkui tunnin päivässä vapaa-aikanaan ja loput vähemmän.

– Tässä asetelmassa asiaa kysyttiin lapsilta, eikä kysytty informaatio ole koskaan niin luotettava kuin objektiivinen mittaaminen. Syöpää sairastavien lasten osuus oli myös melko pieni. Tulokseen on suhtauduttava jossain määrin varauksella, Hamari huomauttaa.

Tulos on kuitenkin vähintäänkin suuntaa antava.

– Terveiden lasten oletettiin liikkuvan enemmän kuin syöpää sairastavien, koska heidän vointinsa on parempi ja mahdollisuudet liikkua paremmat. Tämän tutkimuksen perusteella näin ei kuitenkaan ole, toteaa Hamari.

Tutkimukseen osallistui 36 syöpää sairastavaa lasta. Osallistuminen oli suosittua, eikä kukaan jäänyt siitä omasta tahdostaan pois.

Aktiivisuus ja videopelit

Lotta Hamari tutki väitöskirjatyössään myös aktivoivien videopelien mahdollisuuksia edistää syöpää sairastavien lasten fyysistä aktiivisuutta.

– Aktivoivat videopelit eivät tässä kokeellisessa asetelmassa näyttäneet edistävän lasten fyysistä aktiivisuutta syöpähoitojen alkuvaiheessa, mutta intervention toteutuksessa oli puutteita.

– Tulokset antoivat kuitenkin lupaavia viitteitä siitä, että oikein ajoitettuna ja kohdennettuna näiden pelien pelaaminen voisi aktivoida lapsia jo hoitojen aikana osana suurempaa kokonaisuutta edistämässä liikuntaa sairaalassa ja kotona, Hamari kertoo.

Suurin osa lapsista innostui pelaamaan pelejä ja käyttämään myös aktiivisuumittaria, joka oli yksi tutkimuksessa käytetty fyysisen aktiivisuuden mittausmenetelmä.

Kuuntele podcast, jossa Lotta Hamari kertoo väitöstutkimuksestaan ja Sylvalle tehdyistä liikuntavideoista sekä ohjeista:

Tutustu väitöstukimuksen pohjalta tehtyihin videoihin ja liikuntaohjeisiin.