Suoraan sisältöön

Virikkeitä liikuntaan lapsiperheille

Terveystieteiden tohtori Lotta Hamari on tuottanut Sylva ry:lle kolme liikunnan ohjausvideota ja muuta materiaalia, jotka on tarkoitettu syöpää sairastavien lasten perheille. Sylvan verkkosivuille tuli vuoden 2020 alkupuolella liikuntaohjeita.

Videoiden aiheet mukailevat hoidon vaiheita. Ne sisältävät liikuntaa sairaalassa, hoitojaksojen välillä ja syöpähoitojen jälkeen.

Sylva ry:n lapsiperhetyön asiantuntija Riikka Ranta kertoo, että liikuntamateriaaleille on ajan tilaus.

– Haluamme Sylvassa vastata siihen tarpeeseen, jota sekä hoitohenkilökunta että perheet ovat esittäneet. Hankkeessa meitä on motivoinut sekä tutkittu tieto että käytännön tarve, hän toteaa.

– Liikunnalla voidaan lievittää hoitojen sivuvaikutuksia, ylläpitää ja parantaa fyysistä kuntoa sekä edistää henkistä hyvinvointia. Liikunta ennaltaehkäisee myös sairauksien riskiä myöhemmässä elämänvaiheessa, Ranta summaa.

Lotta Hamarin väitöstutkimuksen mukaan syöpää sairastavat lapset liikkuivat hoitojen aikana yhtä paljon – tai pikemminkin yhtä vähän kuin terveet lapset vapaa-aikanaan. Noin kolmasosa terveistä lapsista liikkui tunnin päivässä vapaa-aikanaan ja loput vähemmän.

Väitöstutkimuksen tuloksista selvisi, että lasten kokema fyysinen pätevyys, esimerkiksi se, miten taitavaksi kokee itsensä liikunnassa muihin saman ikäisiin verrattuna, on yhteydessä lasten vapaa-ajan liikunnan määrään. Mitä positiivisemmin lapsi ajattelee itsestään, sitä todennäköisemmin hän on aktiivinen vapaa-aikanaan. Erityisen vahva yhteys on 15-vuotiaana.

– Sylvassa oli jo aiemmin pohdittu sitä, miten mahdollisimman arkisilla toimenpiteillä liikuntaa voitaisiin lisätä, jotta lapsi voisi mahdollisimman hyvin, kertoo Riikka Ranta. Yhteys aiheesta väitöstutkimuksen tehneeseen Lotta Hamariin mahdollisti näyttöön perustuvan tiedon hyödyntämisen.

Liikunnan ohjausvideoita ja muuta materiaalia pystytään käyttämään sekä osastoilla että kotona. Niitä jaetaan perheille osastoilla fysioterapeuttien ja muun henkilökunnan välityksellä.

– Tarkoituksemme on kehittää asiaa edelleen. Tulossa on sairaanhoidon henkilökunnan koulutusta. Jalostamme ajatusta vielä vastaisuudessa palvelemaan yhä enemmän perheitä muun muassa haasteiden ja tempausten avulla, toteaa Riikka Ranta.

”Lapsuusiän syöpä ja liikunta” -sivut ja videot

Lue aiheeseen liittyvä artikkeli liikunnan hyödyistä syöpää sairastavalle lapselle.

teksti: Merja Kiviluoma