Suoraan sisältöön

Tutkimuksen rahoitus

Sylva-säätiön tutkimus rahoitetaan lahjoituksilla

Sylva-säätiö tutkii sitä, mitä ei tutki mikään muu taho Suomessa: miten syöpä todella voitetaan. Lääketieteen lisäksi tarvitaan läheisten, vertaisten, hoitohenkilökunnan ja meidän kaikkien tukea.

Tutkimuksemme keskittyy lapsena tai nuorena sairastetun syövän aiheuttaman tuen tarpeeseen, vaikutuksiin ja saatavuuteen. Vastaavaa tutkimusta ei tee mikään muu taho Suomessa. Sylva-säätiön tutkimusta tehdään lahjoitusten varassa. 

Oikea-aikaisella ja -mittaisella psykososiaalisella tuella voidaan nopeuttaa sairaudesta toipumista, helpottaa vanhempien ja läheisten taakkaa sekä kuntouttaa lapsi tai nuori opiskelu- ja työelämään. Tätä tukea voi tarjota koko sairastuneen verkosto: vanhemmat, sukulaiset, osastot, kuntoutusohjaaja, vertaiset, opettajat tai vaikkapa harrastusohjaajat. 

Miksi tutkimusta tarvitaan? 

Suomessa syövän hoidon lääketieteellinen hoitopolku on tarkkaan määritelty, mutta psykososiaalista tukea ei ole samalla tavalla standardisoitu. Syöpään sairastuneiden lasten, nuorten ja nuorten aikuisten ja heidän perheidensä psykososiaalinen tuki on hajanaista ja epäsystemaattista. Tuen vaihtelevuus liittyy muun muassa asuinpaikkaan, sosio-ekonomisiin tekijöihin ja käytettävissä oleviin verkostoihin.

Sylvan tutkimustoiminnan tavoitteena on myös voimistaa syöpään sairastuneiden lasten, nuorten, nuorten aikuisten ja heidän läheistensä ääntä. Tutkimuksessa otetaan aktiivisesti mukaan syövän sairastaneet. Tutkimuksen kautta Sylva kehittää omaa toimintaansa ja pyrkii vaikuttamaan kohderyhmää koskeviin päätöksiin yhteiskunnassa.

Lahjoita Sylva-säätiön tutkimukselle

Yhden raportin kustannukset vaihtelevat noin 10 000 eurosta (lyhyet rekisteritutkimukset) 40 000 euroon (kyselyt ja laajemmat asiantuntijahaastattelut). Kustannuksista suurin osa menee tutkijoiden palkkioihin, mutta budjetoimme varoja myös viestintään ja raportin painokustannuksiin. 

Verottaja tukee Sylva-säätiön tutkimustyöhön suunnattuja lahjoituksia. Yli 850 €:n ja alle 50 000 €:n lahjoitukset Sylva-säätiölle ovat yritykselle verovähennyskelpoisia.