Suoraan sisältöön

Menetelmät

Tutkimuksemme hyödyntää useita tutkimusmenetelmiä

Tutkimustemme menetelmät ja laajuus vaihtelevat, mutta työ tehdään aina tarkkojen tieteellisten menetelmien mukaan ja syöpää sairastavien lasten perheitä kuunnellen.

Tutkimuksiamme tekevät eri yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa työskentelevät tutkijat. Suuri osa tutkimuksista julkaistaan raportteina sekä Sylva-säätiön nettisivuilla että painettuina julkaisuina.

Raporttimme vaihtelevat kokeneiden journalistien kirjoittamista, erilaista tutkimustietoa kokoavista mukaansatempaavista teksteistä tutkijoiden kirjoittamiin yleistajuisiin selvityksiin.
Luetutamme kaikki tutkimuksemme/raporttimme ennen julkaisua syöpään sairastuneiden lasten vanhemmilla ja kuuntelemme heidän palautettaan. Yksi tutkimuksemme keskeisistä päämääristä on vahvistaa perheiden, nuorten ja nuorten aikuisten ääntä.

Tutkimuksissamme käytämme ainakin seuraavia menetelmiä

  • Dialogi on ammattimaisesti ohjattu, turvallinen ja lempeä tapa keskustella tunteita herättävistä kysymyksistä. Dialogissa ei pyritä vakuuttamaan osapuolia oman näkemyksen oikeellisuudesta vaan kerrotaan oman kokemuksen kautta elämää koskettavista aiheista. Sylvan tutkimuksissa dialogit tarjoavat usein suuntaa tutkimukselle, ja niihin osallistuneet kiittelevät rauhallista ja hyvää keskusteluilmapiiriä.

  • Joitain tutkimuksiamme varten hankimme tietoa haastattelemalla ihmisiä. Raporteissamme olemme haastatelleet asiantuntijoita esimerkiksi syöpäkuolleisuuden eriarvoisuudesta. Myös kohderyhmäämme kuuluvien ajatuksia ja kokemuksia kartoitetaan myös strukturoiduilla haastatteluilla.

  • Tilastoja tarkastelemalla voidaan tutkia muun muassa sitä, millaisia vaikutuksia erilaisilla psykososiaalisilla tuilla on sekä sitä, millaisia erilaisia yhteiskunnallisia ja yksilöllisiä seurauksia syöpäsairaudella voi olla. Näissä tutkimuksissa tyypillisesti osoitetaan jonkun yhteyden olemassaolo mutta ei välttämättä pystytä tarjoamaan selitystä, miksi tietyt ilmiöt näyttävät esiintyvän yhdessä.

  • Kyselyt ovat tärkeä väline kohderyhmämme äänen vahvistamiseksi. Kun yli 100 syöpää kokenutta perheenjäsentä kuvaa palvelukokemuksiaan, se on merkittävä kannanotto siihen, toimiiko tietty palvelu vai pitäisikö sitä kehittää.

  • Yhteistutkijuus tarkoittaa sitä, että esimerkiksi syöpää sairastavan lapsen vanhempi tai syöpää sairastava nuori tuottaa tutkimusta omasta kokemusmaailmastaan. Tutkimuksessa saattaa olla mukana ammattitutkija tai tutkimukseen voidaan yhdistää muuta aineistoa, mutta pääajatus on, että yhteistutkijuudessa kohderyhmään kuuluvat kertovat kokemuksistaan omalla äänellään ja analyysillään ilman välittäjiä.