Suoraan sisältöön

Lapsen sairastuminen syöpään vähentää etenkin äitien työtuloja

Kun lapsi sairastuu syöpään, perheen työtulot pienenevät huomattavasti. Sairastuminen vaikuttaa ennen kaikkea äitien tuloihin. Suomalainen sosiaaliturva kuitenkin korvaa menetettyjä työtuloja varsin hyvin.

Tiivistelmä

Lapsen syöpä vähentää vanhempien työtuloja. Äitien tulot pienenevät huomattavasti enemmän kuin isien. Tulot pienenevät eniten silloin, kun lapsi sairastaa vakavimpia syöpätyyppejä (akuuttia lymfaattista leukemiaa ja lymfoblastista lymfoomaa) ja etenkin silloin, kun lapsi kuolee.

Myös vanhempien sosioekonominen asema vaikuttaa siihen, kuinka paljon syöpä pienentää vanhempien
työtuloja. Suomalainen sosiaaliturvajärjestelmä korvaa kuitenkin valtaosin perheiden tulomenetykset. Lapsen syövän vaikutuksista vanhempiin ei ole juuri aiempaa tutkimustietoa.

Analysoimme vaikutuksia kattavan suomalaisen rekisteriaineiston avulla. Tutkimme perheitä, joissa lapsi sairastui syöpään 5–15-vuotiaana vuosina 1999–2012. Seurasimme perheitä neljä vuotta ennen syöpädiagnoosia ja viisi vuotta sen jälkeen.

Lue koko raportti (PDF)