Suoraan sisältöön

Ohjausryhmä

Ohjausryhmä varmistaa laadukkaan ja ajankohtaisen tutkimuksen

Haemme tasapainoa akateemisen laadun ja luettavuuden ja lähestyttävyyden välillä. Pääviesti: Teemme helposti luettavaa, mutta laadukasta tutkimusta.

Sylva-säätiön ohjausryhmän tehtävä on varmistaa, että tutkimus on laadukasta. Ohjausryhmän jäsenet kokoontuvat säännöllisesti. He keskustelevat säätiön tavoitteista ja käynnissä olevista hankkeista, suunnittelevat tulevaisuutta sekä pohtivat ja täsmentävät tutkimuskysymyksiä yhdessä Sylva-säätiön tutkimusjohtajan Antti Karjalaisen kanssa.

Tiivistetysti säätiömme hallitus vastaa budjetista ja kosketuksesta kohderyhmämme ihmisiin, kun taas ohjausryhmä vastaa tutkimuksen akateemisesta laadusta.

Kun tutkimus onnistuu, sen avulla voidaan merkittävästi parantaa syöpään sairastuneiden lasten ja nuorten tukea ja ohjausta, riippumatta heidän sosio-ekonomisesta tai muusta taustastaan. Ohjausryhmän avoin ja rakentava työskentely on onnistumisen kannalta olennaista.

Sylva-säätiön ohjausryhmän jäsenet

Lassi Kurkijärvi (pj)

Lassi Kurkijärvi on Sylva-säätiön hallituksen puheenjohtaja, ja hän on myös ollut Sylva ry:n puheenjohtaja vuodesta 2016. Kurkijärvi työskentelee Proof Advisory -konsulttiyhtiön toimitusjohtajana ja toimii kasvuyhtiöiden hallituksissa ja sijoittajana. Hän selviytyi syövästä 23-vuotiaana.

Antti Hautamäki

Antti Hautamäki toimi Jyväskylän yliopiston Agora Centerin johtajana 2010–2013 ja tutkimusprofessorina 2009-2013 tutkimusalueenaan innovaatiotoiminta ja erityisesti palveluinnovaatiot. Hän on myös teoreettisen filosofian dosentti Helsingin yliopistossa. Hautamäki työskenteli Sitrassa vuosina 1996–2008 tutkimus- ja ohjelmajohtajana. Tätä ennen hän on toiminut opettajana, tutkijana ja konsulttina.

Antti Hautamäki on kirjoittanut ja toimittanut yli 30 kirjaa ja julkaissut yli 200 tieteellistä ja yleistajuista artikkelia filosofiasta, kognitiotieteestä, innovaatioista ja yhteiskunnasta. Nykyään hän toimii vapaana tutkijana ja itsenäisenä konsulttina yrityksessään Konsultointi Kestävä Innovaatio.

Anni Ojajärvi

Anni Ojajärvi (VTT, sosiologia) on taustaltaan sosiologi, nuorisotutkija ja laadullinen terveystutkija. Hän tarkastelee tutkimusteemoja mieluiten etnografisten linssien kautta. Tutkimusteemoina Ojajärvellä on ollut muun muassa terveyskäyttäytymisen sosiokulttuurinen määrittyminen, ylisukupuolvinen aineeton perintö ja terveyskäyttäytymiseen liittyvät alakulttuurit. Tällä hetkellä Ojajärvi työskentelee asiakaslähtöisenä kehittäjänä ja business-etnografina Solitassa, jossa hän tuo ihmisten arjen ja ihmistieteellisen ymmärryksen osaksi organisaatioiden kehittämisen ydintä.

Venla Bernelius

FT Venla Bernelius on Helsingin yliopiston kaupunkimaantieteen dosentti ja Helsingin kaupungin johtava asiantuntija, joka on erikoistunut sosiaalisen eriarvoisuuden ja alueellisen segregaation kysymyksiin. Bernelius on tutkinut suomalaisten ja kansainvälisten tutkimusryhmien kanssa erityisesti ylisukupolvisen koulutuksellisen huono-osaisuuden jäsentymistä kaupungeissa sekä nuorten tulevaisuushorisonttien eriytymistä maan eri osissa. Hän on toiminut myös ministeriöiden ja kuntien selvityshenkilönä sekä suunnitellut esimerkiksi Helsingin kaupungin käyttämän mallin huono-osaistumisriskissä olevien koulujen tukeen. Sylvan ohjausryhmässä Bernelius tuo asiantuntemusta erityisesti perheiden ja lasten eriytyviin mahdollisuuksiin sekä esimerkiksi alueellisten erojen vaikutuksiin lasten terveyteen ja hyvinvointiin.

Maria Ritola

Maria Ritola on Sylva Ry:n hallituksen varapuheenjohtaja, jolla on omakohtainen kokemus lapsena sairastetusta syövästä saatuaan Hodgkinin tauti -diagnoosin 15-vuotiaana. Ritola on yksi teknologiayritys Iris.ai:n perustajista, jossa hän on rakentanut viime vuodet tekoälypohjaisia sovelluksia auttaakseen tutkijoita hyödyntämään tieteellistä tietoa entistä monipuolisemmin. Koulutukseltaan Maria Ritola on Helsingin kauppakorkeakoulusta valmistunut kauppatieteiden maisteri. Hän on Eisenhower Fellow, ja hän on myös käynyt Piilaakson tulevaisuuskoulu Singularity Universityn.

Jussi Murtovuori

Teologian maisteri Jussi Murtovuori on koulutuspäällikkö Diakonia-ammattikorkeakoulussa. Hän on koulutukseltaan myös työnohjaaja ja työyhteisökonsultti. Murtovuorella on laaja työkokemus sosiaali-, kirkon, erityisesti diakonian alan tehtävissä myös ulkomailla. Hän on tutkimushankeen ”isä” sen vuoksi, että lapsensa sairastettua syövän hän toimi useissa vapaaehtois- ja luottamustehtävissä Sylvassa ja Kympin lapsissa ja edustaa siis isän ja perheen kokemusta myös. Hän on toiminut useissa tutkimus- ja ohjausryhmissä. (Hän on toiminut useissa tutkimusryhmissä, niiden tilaajana, ohjausryhmässä jne.)

Anisa Doty

YTT Anisa Doty on yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen ja kehittämisen sekä organisaation kehittämisen parissa toimiva yrittäjä. Doty on aiemmin työskennellyt kansainvälisten suhteiden ja rauhan- ja konfliktintutkimuksen teemojen sekä kehitysyhteistyön parissa niin akateemisesti kuin järjestösektorilla. Psykososiaalisen hyvinvoinnin teemat ovat tulleet hänelle tutuiksi rauhantyön puolelta, missä hän on on perehtynyt psykososiaaliseen rauhanrakennukseen sekä erilaisiin kehollisiin menetelmiin ensiapuna sodista ja konflikteista traumatisoituneille henkilöille. Sylvan tutkimushankkeen ohjausryhmässä Anisa Doty tuo asiantuntemusta erityisesti ihmisoikeusnäkökulman vahvistamiseen sekä vaikuttamistyön suunnitteluun ja toteutukseen.

Päivi Lähteenmäki

Dosentti Päivi Lähteenmäki työskentelee osastonylilääkärinä Tyksin lasten ja nuorten veri- ja syöpäsairauksien yksikössä. Hän hoitaa työkseen syöpään sairastuneita lapsia ja nuoria. Lähteenmäen tutkimustyön kohteena on opiskeluajoista lähtien ollut lapsuusiän syövän myöhäisvaikutukset. Tutkimuksessa on hyödynnetty paljon myös suomalaisia terveydenhuollon rekistereitä. Nykyisin hän toimii myös osa-aikaisesti Ruotsin lastensyöpärekisterin johtajana Karolinska Institutenissa. Lähteenmäki toimi puheenjohtajana sosiaali- ja terveysministeriön kutsumassa työryhmässä, joka suunnitteli myöhäisseurantapoliklinikoiden toiminnan aloituksen yliopistosairaaloihin. Sylvan ohjausryhmään Lähteenmäki tuo asiantuntemusta erityisesti lasten ja nuorten syöpien olemuksesta ja hoidosta sekä sairaalan näkökulmaa hoitojen ja myöhäisvaikutusten vaikutuksista potilaan ja läheisten elämään.

Juha Heino

Juha Heino (LL, eMBA) on yleislääketieteen erikoislääkäri ja asiantuntijoiden ammattijohtaja, joka toimii tällä hetkellä Suomen Syöpäyhdistyksessä terveysosaston johtajana. Heino on valmistunut Tampereen yliopistosta vuonna 1993, saanut erikoislääkärin oikeudet vuonna 2001 ja kouluttautunut sen jälkeen monipuolisesti asiantuntijoiden johtamiseen Helsingin Kauppakorkeakoulussa, Teknillisessä Korkeakoulussa, Aalto-yliopistossa, Turun Kauppakorkeakoulussa ja INSEAD:ssa. Heino on työskennellyt työuransa aikana erilaisissa johtotehtävissä yksityisellä, julkisella ja nyt kolmannella sektorilla.