Suoraan sisältöön

Lasten ja nuorten syöpäsairaudet

Lasten ja nuorten syöpäsairaudet

Oikea tieto sairaudesta ja hyvästä hoidosta antaa voimia jaksaa. Kokosimme tietoa tavallisimmista lasten ja nuorten syöpäsairauksista ja niiden hoidosta.

Syöpään sairastuu Suomessa vuosittain noin 150 alle 16-vuotiasta, ja noin 80 nuorta eli 15–19-vuotiasta. Tehokkailla hoidoilla noin 75–80 prosenttia lapsista ja lähes 90 prosenttia nuorista paranee.

Lasten ja nuorten yleisimmät syöpätyypit poikkeavat selkeästi vanhempien ikäryhmien syövistä. Yleisimmät lasten ja nuorten syövät ovat leukemiat eli verisyövät, erilaiset aivokasvaimet, lymfoomat eli imusolmukesyövät sekä luu- ja pehmytkudossarkoomat eli tukikudossyövät.

Hoidon onnistumisessa tärkeää on varsinaisten syöpähoitojen lisäksi jokapäiväinen hyvä perushoito ja sujuva arki.

Kolme neljästä lapsesta paranee

Lasten syöpien hoidot ovat kehittyneet viime vuosikymmeninä hurjasti. Suomessa ja muissa Pohjoismaissa leukemiaan sairastuneista lapsista ja nuorista noin 80 prosenttia paranee, kasvainpotilaista yli 75 prosenttia.

Eri syöpäsairauksien paranemisennuste kuitenkin vaihtelee. Esimerkiksi lasten ja nuorten munuaiskasvaimissa paraneminen on lähes sataprosenttista, mutta joissakin kasvaimissa paranemisennuste jää alle 50 prosentin.

Tavoite hoidoissa on, että yhä useampi lapsi ja nuori paranisi. Olennaista on lääkkeiden ja hoitomuotojen kehittäminen sekä ns. jäännöstaudin seuranta ja siihen vaikuttaminen. Parantuneiden elämänlaatu lisääntyy myös, kun pystytään vähentämään syöpähoitojen haittavaikutuksia eli niin kutsuttuja myöhäisvaikutuksia.

Tehokkaampia hoitoja vähemmillä haitoilla

Tulevaisuudessa lasten ja nuorten syöpähoidoissa käytetään entistä enemmän niin sanottuja täsmälääkkeitä, joilla on vähemmän haittavaikutuksia terveisiin kudoksiin. Täsmähoitolääkkeiden kehittäminen on mahdollista, koska tieto syöpäsolun biologiasta on lisääntynyt.

Tulevaisuuden lääkehoitoa ovat lisäksi kasvainten verisuonimuodostukseen vaikuttavat lääkkeet. Myös vanhoista solunsalpaajista kehitetään uusia, paremmin tehoavia ja vähemmän haittoja sisältäviä muotoja.

Eteenpäin mennään syöpähoidon jokaisella alueella. Myös diagnostiikka on kehittyy jatkuvasti, ja jäännöstautia mittaavat laboratoriomenetelmät ovat jatkuvan kehitystyön alla.

Lasten syöpähoitojen kehitystyö edellyttää huipputason tutkimusta ja osaamista. Hoidon onnistumisessa tärkeää on varsinaisten syöpähoitojen lisäksi jokapäiväinen perushoito ja arjen onnistuminen kokonaisuudessaan.

Ihminen on kokonaisuus – hanki riittävästi tietoa ja tukea

Kun lapsella tai nuorella todetaan syöpä, perheen elämä muuttuu. Rankat ja usein pitkätkin hoidot koettelevat sairastuneen voimia. Sairaus vaatii paljon voimia myös vanhemmilta, muulta perheeltä sekä lähipiiriltä.

Tässä tilanteessa perhettä auttaa usein ajantasainen tieto lapsen sairaudesta, asiantuntija-apu sekä toisten, samassa asemassa olevien perheiden tuki.

Kokosimme sinulle tiivistetysti tietoa lasten ja nuorten yleisimmistä syöpätyypeistä, sekä osittain myös harvinaisemmista. Pääset linkkien kautta lisätiedon äärelle.