Suoraan sisältöön

Sairauden jälkeen

Sairauden jälkeen

Suurin osa syöpää sairastavista lapsista lapsista toipuu. Joidenkin vanhempien raskas tehtävä on saattaa lapsensa viimeiselle matkalle. Miten tästä eteenpäin?

Lapsen kuolema

Kun syövästä on selvitty

Myöhäisvaikutukset

Liikunta syöpähoitojen jälkeen