Suoraan sisältöön

Asetu ehdolle Sylvan hallitukseen

Haemme hallitusjoukkoomme aktiivisia kokemusasiantuntijoita sekä eri alojen asiantuntijoita. Haluatko olla vastuullisessa roolissa vahvistamassa Sylvan valtakunnallista vaikuttamis- ja verkostotyötä, jotta jokainen sairastunut ja läheinen saisi tarvitsemansa tuen? Haluatko tuoda osaamisesi syöpää sairastavien lasten, nuorten, nuorten aikuisten ja heidän läheistensä hyväksi? 

Jos vastasit kyllä, niin olet etsimämme ehdokas. Nyt sinulla on mahdollisuus asettua ehdolle 28.4. mennessä Sylvan hallituksen hallituksen jäseneksi kaudelle 2023-2026. Vuosikokouksessa 28.5.23 jäsenistö valitsee uudet jäsenet. Vuosikokous järjestetään 28.5. Helsingissä Scandic Simonkentässä kello 9 alkaen.

Kun lapsi, nuori tai nuori aikuinen sairastuu syöpään, vaikutukset koko lähipiiriin ovat merkittäviä. Sylva tarjoaa psykososiaalista tukea kuten vapaaehtois- ja vertaistoimintaa, sekä terapeuttista keskustelutukea, joka auttaa sairastunutta ja tämän perhettä sekä läheisiä selviytymään syövän aiheuttamista elämänmuutoksista. Sylvan työ on valtakunnallista.

Sylva on uudistanut strategiansa ja tekee aktiivista vaikuttamistyötä yhdessä Sylva-säätiön kanssa. Sylva-säätiön tutkimuksella selvitetään syöpään sairastuneen lapsen ja hänen perheensä psykososiaalisen tuen tarvetta, sen saatavuutta, kehittämistarpeita sekä vaikuttavuutta.

Hallitus vastaa Sylvan toiminnasta ja taloudesta. Hallitus kokoontuu vuosittain keskimäärin kahdeksan kertaa ja kokoukset toteutetaan hybridinä. Hallituksen työskentelyä ohjaavat Sylvan arvot – olemme myötätuntoinen arjen tukija, luotettava tiedon tarjoaja sekä rohkea vaikuttaja.

Asetu ehdolle kaudelle 2023-2026

Sylvan hallituksen jäseneksi voivat hakeutua syöpään sairastuneen lapsen ja nuoren vanhemmat, lapsena, nuorena tai nuorena aikuisena syövän sairastaneet 18-vuotta täyttäneet, sekä eri alojen asiantuntijat ja ammattilaiset.

Sylvan toimintaa johtaa hallituksen puheenjohtajan lisäksi 12 hengen hallitus. Hallitus koostuu valtakunnallisesti viiden yliopistosairaala-alueen edustajista: kokemusasiantuntijoiden lisäksi esimerkiksi lääketieteen asiantuntijoista, sosiaali-, terveys- ja opetussektorin sekä digitalisoinnin ammattilaisista. Hallituksen jäseneksi valittavilla on tärkeää olla yhdistyksen toimintaan liittyvää monipuolista osaamista sekä riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen.

Hallituksen jäseneksi voi asettua ehdolle HYKS:n (2 paikkaa) sekä TYKS:n (1 paikka) alueille sekä nuorten edustajan paikkaan (1 paikka). Voit asettua ehdolle täyttämällä lomakkeen hallituksen jäsen.

_______________________________________________

Sylvan sääntöjen mukaisesti hallituksen jäsenten paikasta kiinnostuneiden tulee ilmoittautua lähettämällä itsestään esittelyn kuukautta ennen Vuosikokousta eli viimeistään 28.4.2023. Jokainen ehdolle asettuja esitellään Sylvan verkkosivuilla ja vuosikokousmateriaalissa.

Jäsenten tehtävistä voi kysyä lisätietoja Sylvan toiminnanjohtaja Marika Arolta marika.aro@sylva.fi.

Lomake hallituksen jäseneksi ehdolle asettuvalle