Suoraan sisältöön

HUS etsii kokemusasiantuntijoita

HUS hakee ERN:n eli eurooppalaisen harvinaisten sairauksien verkoston jäseneksi lasten kantasolu- ja elinsiirtojen sekä lasten syöpien osalta. ERN pyrkii helpottamaan kv. konsultaatioita, luomaan yhteisiä hoitosuosituksia,  takaamaan hoitojen tasalaatuisuutta verkoston sisällä ja tekemään yhteistyötä potilasjärjestöjen kanssa. Kokemusasiantuntijoista koostuvat asiakasraadit ovat tärkeä verkoston toimintatapa.

HUS on muodostamassa kantasolusiirtojen asiakasraatia ja lasten syöpien asiakasraatia.

Kantasolusiirtojen asiakasraatiin voi hakea

  • HUS-piirissä asuva, kantasolusiirron lapsena saanut nykyään täysi-ikäinen henkilö tai
  • HUS-piirissä asuva vanhempi, jonka lapselle on tehty kantasolusiirto.

Lasten syöpien asiakasraatiin voi hakea

  • HUS-piirissä asuva, syövän sairastaneen lapsen vanhempi tai
  • HUS-piirissä asuva täysi-ikäinen, lapsena syövän sairastanut henkilö.

Ehdokkaat haastatellaan ja valituilta pyydetään rikosrekisteriotteet. HUS kouluttaa asiakasraatiin valitut ja valittujen on sitouduttava vähintään kahden vuoden työskentelyyn asiakasraadissa.

Hae asiakasraatiin täyttämällä lomake ja lähettämällä täytetty lomake osastonylilääkäri Mervi Taskiselle 31.8. mennessä mervi.taskinen@hus.fi