Suoraan sisältöön

Hyvää kansainvälistä lasten oikeuksien viikkoa!

Tänään 20.11. vietetään kansainvälistä lapsen oikeuksien päivää. Vuoden 2023 lapsen oikeuksien päivän ja viikon teema on lapsen oikeus hyvinvointiin. Erityishuomio on tänä vuonna mielen hyvinvoinnin kysymyksissä varsinkin lasten ja nuorten näkökulmasta käsin.

Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan terveys koostuu fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista. Myös YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen näkökulmasta lasten ja nuorten hyvinvointia tulee tarkastella ja edistää laaja-alaisesti: lapsella on oikeus muun muassa terveyteen, riittävään ravintoon, sosiaaliturvaan, riittävään elintasoon, terveelliseen ja turvallisen ympäristöön, koulutukseen sekä lepoon, leikkiin ja vapaa-aikaan.

Kun lapsi, nuori tai nuori aikuinen sairastuu syöpään, sekä sairastunut että hänen läheisensä tarvitsevat käytännön tietoa ja tukea hoitopolun eri vaiheissa.

Sylva ry tarjoaa tukea ja toimintaa syöpäsairaiden lasten perheille, nuorille ja nuorille aikuisille valtakunnallisesti.

Viimeisen 50 vuoden aikana selviytymisen todennäköisyys on kasvanut huikeasti. Tänä päivänä yli 80 prosenttia syöpään sairastuneista lapsista selviää.

Paranemiseen vaikuttavat kuitenkin myös muut asiat kuin lääketieteellinen hoito. Mielen hyvinvoinnilla ja sitä edesauttavalla psykososiaalisella tuella on suuri vaikutus siihen, kuinka hyvin potilas toipuu. Tukea tarvitsevat myös koko perhe ja läheiset. Tiedämme esimerkiksi, että lapsen syöpäsairaus on valtava taakka taloudellisesti ja vanhempien mielenterveydelle.

Sylva ry on myös etujärjestö. Olemme syöpään sairastuneiden lasten, nuorten ja nuorten aikuisten ääni yhteiskunnassa. Sylva-säätiö tuottaa tutkimustietoa syöpään sairastuneiden ja heidän perheidensä tilanteesta. Vaikutamme poliittisiin päätöksentekijöihin tekemällä aloitteita ja uudistusehdotuksia lasten ja nuorten aikuisten syövän hoidon, sosiaaliturvan ja psykososiaalisen tuen parantamiseksi.

Psykososiaalisen tuen lisäksi tarkastelemme, miten lapsuusajan syöpä vaikuttaa perheen talouteen. Näitä kysymyksiä ei ole aikaisemmin Suomessa juuri tutkittu, ja kansainvälisesti tämä on nopeasti kasvava tutkimuskenttä.

Sylvassa unelmamme on, että kaikki syöpään sairastuneet lapset, nuoret ja heidän läheisensä saavat tarvitsemansa tuen.

Hyvää lasten oikeuksien viikkoa!

Tutustu viikon sisältöihin

#SaanVoidaHyvin #SaatVoidaHyvin #sylvary #Sylvasäätiö