Suoraan sisältöön

Kansallista yhteistyötä kehittämässä - NOBOS Suomi

Muissa pohjoismaissa on ollut kansallista yhteistyötä jo vuosia. Nyt oli aika saada Suomeenkin oma kansallinen työryhmä. Tästä työryhmän nimikin johtaa, eli NOBOS Suomi. Tällä hetkellä työryhmä koostuu sairaanhoitajista, jotka työskentelevät syöpään sairastuneiden lasten ja nuorten parissa. Jokaisesta yliopistosairaalasta (Helsinki, Kuopio, Oulu, Tampere ja Turku) on kaksi sairaanhoitajaa. Lisäksi ryhmään kuuluu myös lapsiperhetyön asiantuntija Sylvasta.

Päävastuu syöpää sairastavien lasten ja nuorten hoidosta on Suomessa keskitetty viiteen eri yliopistosairaalaan. Vaikka syöpähoitoja toteutetaan samojen hoitolinjojen mukaan, voi hoitotyön toteuttamisessa ja hoitokäytännöissä olla eroavaisuuksia sairaaloiden välillä. Työryhmän tavoitteena on toimia lasten ja nuorten syöpäsairaanhoidon kehittämiseksi yliopistosairaaloiden välillä. Toiminnan tarkoituksena on kansallisen yhteistyön syventäminen, kehittäminen ja tiedon keskinäinen jakaminen sekä eteenpäin vieminen omiin yksiköihin. Työryhmässä selvitetään mitä yhteistä eri yliopistosairaaloiden välillä on, mitä vahvuuksia löytyy tai mitä voidaan tehdä yhdenvertaisen hoidon toteuttamisen tukemiseksi. Tulevaisuudessa pyrkimyksenä on edistää alan koulutusta ja tutkimusta levittämällä olemassa olevaa ja näyttöön perustuvaa tietoa eri tavoin, kuten luennoimalla. Yhteistyö madaltaa hoitohenkilökunnan kynnystä ottaa yhteyttä toiseen yliopistolliseen sairaalaan, edistää hoitajien kollegiaalisuutta ja vahvistaa heidän ammatillista osaamistaan.

Vaikka kaikkea ei voida yhtenäistää, on hyvä olla tietoinen muiden yliopistosairaaloiden toimintatavoista ja käytänteistä. Esimerkiksi Kuopiosta kantasolusiirtoon Helsinkiin tuleva perhe voi hämmentyä eri hoitokäytännöistä sairaaloiden välillä. Tiedon lisäämisen avulla voidaan paremmin perustella hoitokäytäntöjen eroavaisuuksia niille potilasperheille, jotka saavat hoitoa useammassa eri yliopistollisessa sairaalassa.

Yhdistämällä tietoa, taitoa ja kokemuksia voidaan yhdessä saada aikaan enemmän kuin toimimalla erikseen. Yhteistyön ja tiedon välityksen avulla ryhmä pyrkii myös toimimaan Sylvan arvolupauksen mukaisesti eli mahdollistamaan paremman tuen jokaiselle lapselle, nuorelle ja heidän läheisilleen. Tietoa jaetaan sähköisesti ja työryhmä kokoontuu säännöllisesti. Tapaamiset tehostavat tiedon siirtoa, sillä kaikkea tietoa ei pysty jakamaan kirjallisessa muodossa. Tällä hetkellä tietoa jaetaan muun muassa tunneloidun keskuslaskimokatetrin hoidosta, CAR-T-soluhoidosta, syöpää sairastavan lapsen sisarusten huomioimisesta, eettisten ristiriitojen tapauskäsittelystä ja tulkin käytöstä hoitotyössä. Työryhmän toiminta on vasta alussa, mutta työryhmän jäsenten vahvan motivaation ja sitoutumisen avulla mahdollisuudet ovat valtavat. Henry Fordin sanoin: ”Tapaaminen on alku. Yhdessäolo on kehitys. Yhdessä työskentely on menestys”.

NOBOS Suomi – työryhmä (Anne Rajatammi pj, Anna-Kaisa Myllynen, Kristian Juusola, Susanna Tiermas-Kanerva, Laura Mustasilta, Jenni Moberg, Susanna Keinänen, Hanna-Mari Zauns, Miia Ojala, Johanna Viitanen)

Nobosin toimitaan voi käydä tutustumassa osoitteessa www.nobos.org.