Suoraan sisältöön

Sylva mukana Toivo-vertaistuki­sovelluksessa

Toivo-vertaistukisovellus on ohjelma, joka tarjoaa vertaistukea ja tietoa sairastuneille, vammaisille ja heidän läheisilleen.

Sylvan vertaistukijoita löytää nyt myös Toivo-vertaistukisovelluksesta!

Sovellus on kehitetty kumppanuustoimintana yhdessä OLKA-toiminnan, HUSin (Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri) ja EJY ry:n välillä. Toivo-vertaistukisovellusta voi käyttää puhelimella tai tietokoneella. Se on ladattavissa sovelluskaupoista tai sitä voi käyttää verkkoselaimella. Sovelluksen kehittäjäyrityksenä on ollut Mesensei Oy.

Toivo-sovellus on maksuton ja sitä voi käyttää myös anonyymisti. Sovelluksen vertaistuki ei liity yksittäiseen sairauteen tai vammaan, vaan tukea voi hakea erilaisilla taustoilla. Toivo-sovelluksen vertaistukijat ovat luotettavia, koulutettuja ja sitoutuneita vaitioloon myös sen jälkeen, kun lopettavat vertaistukijoina. Palvelu perustuu kahdenkeskiseen vertaistukeen.

Sovelluksessa on tietoa vertaistukea järjestävistä kansalaisjärjestöistä ja niiden tapahtumista. Toivo-sovellus tarjoaa yhdistyksille uudenlaisen toimintaympäristön. Tarkoitus ei ole kuitenkaan korvata kasvokkain tapahtuvaa toimintaa, vaan sovellus täydentää olemassa olevia vertaistuen muotoja. Sovelluksen käyttäjän ei tarvitse tietää, mistä yhdistyksestä hakee vertaistukea tai tietoa.

Toivo-sovellus on kehitetty, koska OLKA-toiminnan tarjoama vertaistuki erikoissairaanhoidossa ei pysty tarjoamaan kaikille halukkaille heidän tarvitsemaansa tukea. Toivo-sovellus on riippumaton ajasta ja paikasta ja sitä voidaan hyödyntää myös erilaisissa kriisivaiheissa. Tietoa OLKA-toiminnasta ja Toivo-vertaistukisovelluksesta voi saada sairaaloiden ja lääkärikeskusten henkilökunnalta.