Suoraan sisältöön

Sylva uudistaa organisaationsa ja keskittyy vertaistuen vahvistamiseen

Tiedote 22.3.2023

Sylva ry:n uudistettua strategiansa koko toimintaympäristö on muuttunut radikaalisti. Sota Ukrainassa toi suuria haasteita Sylvan varainhankinnalle ja siten koko Sylvan taloudelle. Sylvan työn jatkuvuuden varmistamiseksi Sylvan hallitus on päivittänyt strategian sekä hyväksynyt organisaatiouudistuksen 18.3.2023.

Sylva tulee jatkossa keskittämään resurssinsa vertais- ja vapaaehtoistoiminnan organisoimiseen syöpään sairastuneille lapsille, nuorille, nuorille aikuisille ja heidän läheisilleen. Ammatillinen psykososiaalinen tuki turvataan jatkossa aiempaa laajemmalla ja tiiviimmällä asiantuntijayhteistyöllä, jossa tärkeässä osassa on sairaala- ja järjestöyhteistyö.

Sylva-säätiön tutkimuksissa on noussut esiin toive vertaistuen ja -toiminnan vahvistamisesta. Tähän pyyntöön vastataan nyt keskittymällä tukeen, jota syöpää sairastavalle ja hänen läheisille antavat muut saman kokeneet.

– Sylva keskittyy entistä vahvemmin syöpää sairastaville ja heidän läheisilleen tarjottavien vertais- ja vapaaehtoistoiminnan palveluiden tuottamiseen ja kehittämiseen. Kysyntä psykososiaalisen tuen vertais- ja vapaaehtoistoiminnan muotoihin on kasvussa, sanoo yhdistyksen toiminnanjohtaja Marika Aro.

-Olemme edelleen tukena kaikissa sairauden vaiheissa. Tarjoamme esimerkiksi maksuttomia keskusteluaikoja ja vertaisryhmiä niin sairastuneelle kuin läheisellekin. Emme tee asioita yksin vaan yhteistyössä sekä julkisen, yksityisen että kolmannen sektorin kanssa.

Sylva-säätiö tulee jatkamaan lasten ja nuorten syöpäsairauden vaikutusten tutkimusta ja psykososiaalisen tuen kehittämistä laajenevan kumppaniverkoston kanssa. Psykososiaalisen tuen tutkimus on myös vahvistanut lasten vanhempien ääntä kehittääkseen tuen polkua syöpään sairastuneille. Säätiö tulee jatkamaan tätä työtä.

Uusi organisaatio aloittaa työnsä 22.3.2023. Sylva ry:n ja Sylva-säätiön palveluksessa on jatkossa yhteensä 5 työntekijää aiemman 9 sijaan. Sylva on muuttamassa myös toimistoympäristönsä kustannustehokkaammaksi.

Lisätietoja antaa:

Marika Aro
toiminnanjohtaja
Sylva ry
p.0503252570
marika.aro@sylva.fi