Suoraan sisältöön

Syövän ja työn hyvänlaatuisessa risteyksessä

”Emme voi pyyhkiä pois syöpää elämämme tarinasta, mutta voimme päättää, mitä kirjoitamme seuraavaan kappaleeseen.”

(– Magali, belgialainen syöpäselviytyjä ja potilasaktiivi)

Hiusten lähteminen, tärkeästä työprojektista sivuun joutuminen tai pelko työttömyydestä voivat tuntua suurilta asioilta syöpään sairastuneella. Työ tuo monelle mielekkyyttä, luo arvokkaita verkostoja ja onnistumisen tunteita. Hyvänlaatuinen työ koostuu monista aineksista.

Sairastuminen vaikuttaa usein kokonaisvaltaisesti elämän eri osa-alueisiin: ihmissuhteisiin, mielenterveyteen sekä tapaan suhtautua tulevaisuuteen ja työhön.

Työ voi tarjota vastapainoa sairastumiselle, taloudellista ja sosiaalista turvaa. Moni kokee työn olevan itsessään kuntouttavaa. Työn merkitys voi myös muuttua sairastumisen myötä.

Joskus sairastuminen pakottaa vaihtamaan työelämän suuntaa tai työssä käyminen voi käydä mahdottomaksi.

Syöpäselviytyjät kohtaavat taloudellista syrjintää

Youth Cancer Europe julkaisi lokakuussa julkilausuman (White Paper) nuorten syöpäselviytyjien tarpeista. Järjestön mukaan yhtenäiselle EU:n laajuiselle lainsäädännölle on tarvetta, sillä moni eurooppalainen syöpäselviytyjä[1] kohtaa elämässään taloudellista syrjintää esimerkiksi asuntolainaa tai henkivakuutusta hakiessaan.

Julkilausumassa pohditaan lisäksi parannuksia syöpään sairastuneiden rajat ylittävään terveydenhuoltoon, mahdollisuuksia hyödyntää hedelmällisyyden säilymistä syöpään sairastuneille ja syöpäselviytyjien hedelmällisyyshoidoille, hammashoitoon ja korjausleikkaukseen pääsyä sekä mielenterveyspalveluita.

Youth Cancer Europen mukaan Euroopassa sairastuu syöpään vuosittain yli 10 miljoonaa ihmistä. Heistä työikäisiä syöpädiagnoosin saaneita on noin 1,4 miljoonaa.

Suomen Syöpärekisterin tilastojen mukaan Suomessa sairastuu vuosittain syöpään keskimäärin noin 11 000 työikäistä.

Keskimäärin 64 % syöpään sairastuneista palaa töihin 18 kuukauden sisällä diagnoosista. Youth Cancer Europe -järjestön mukaan syöpäselviytyjät ovat 40 % todennäköisemmin työttömiä tai saavat kolme kertaa todennäköisemmin tukea toimintakyvyn rajoitteen seurauksena.

Taloudelliset rasitteet painavat syöpään sairastuneita

Vastaavanlaisia tuloksia ilmenee myös Journal of Cancer Survivorship -julkaisun artikkelista Young adult cancer survivors and work: a systematic review (2017). Artikkelissa todetaan, että lisää tutkimustietoa tarvitaan nuorten syöpäselviytyjien (15–39-vuotiaat) tarpeista ja työllistymistä tukevista terveydenhoidon interventioista.

Taloudelliset rasitteet koskettavat erityisesti nuoria syöpään sairastuneita, siksi työllistyminen tai töihin paluu on merkittävässä roolissa sairastumisen jälkeen.

Työllistyminen lisää myös kokonaisvaltaisesti elämänlaatua.

Artikkelissa todetaan, että lääkäreiden tulisi kiinnittää enemmän huomiota nuorten syöpäselviytyjien seurantaan, jotta ahdistukseen ja masennukseen voidaan ajoissa puuttua. Moniammatillisella työllä voidaan huomioida nuorten intressit ja työelämän unelmat ja toiveet.

Töihin paluun kysymykset koskettavat monia

Muissakin kansainvälisissä tutkimuksissa on todettu, että syöpään sairastuneen riski sairastua masennukseen on koholla vielä kymmenen vuotta diagnoosista. Myös moni läheinen voi olla ahdistunut.

Myös Suomessa moni nuori tai työikäinen syöpäselviytyjä pohtii töihin paluun ja työllistymisen haasteita, syövän sanoittamista työhaastattelussa, lomakerumbasta selviytymistä, työkavereiden tukea ja omaa jaksamista sairastumisen jälkeen.

Taustalla voi myös olla huoli sairauden uusimisesta, omasta osaamisesta pidemmän poissaolon jälkeen työelämästä ja työn vaatimuksista.

Mietitkö työelämän asioita syöpään sairastumisen myötä?

Suomen Syöpäpotilaat ry:n Minä, syöpä ja työ (2017–2020) on palvelulähtöinen kehittämishanke, jossa tuetaan työikäisten syöpään sairastuneiden työnhakua, töihin paluuta ja työssä jaksamista.

Tarjolla on vertaistukea, tietoa, tapahtumia ja koulutusta sekä syöpään sairastuneille että ammattilaisille. Työelämäkoordinaattorit Marketta ja Tuuli auttavat, jos tarvitset tukea työelämän kysymyksissä.

Tietopaketti ja yhteystiedot osoitteessa Syopajatyo.fi.

Antoisaa joulun odotusta ja osallistu keskusteluun aiheesta #hyvänlaatuinentyö somessa!

[1]  Englanninkielinen termi cancer survivor taipuu hieman jäykästi syöpäselviytyjäksi. Termillä viitataan keneen tahansa, jolla on henkilökohtainen kokemus syövästä. Termi ei ota kantaa siihen, onko henkilö parantunut syövästä, edelleen hoitoa saava tai kroonisesti sairas.