Suoraan sisältöön

Tunnekeskeinen parisuhdekurssi

21.10.2022 17:00 - 23.10.2022 14:00

Hae kurssille

Lapsen sairasuminen syöpään kuormittaa vanhempia ja heidän parisuhdettaan, mutta yhdessä kohdattu vastoinkäyminen voi myös vahvistaa suhdetta. Tutkimusten mukaan pitkäaikaissairaiden lasten vanhempien parisuhteen hoitaminen tunnekeskeisen pariterapian keinoin lisää vanhempien parisuhdetyytyväisyyttä ja läheisyyttä, vähentää masentuneisuutta ja ahdistuneisuutta sekä vahvistaa vanhempien ja lasten välistä suhdetta.

Tapahtuma-aika: 21.-23.10.2022 (pe-su)
Tapahtumapaikka: Kylpylähotelli Rauhalahti, Kuopio

Tunnekeskeinen parisuhdekurssi on kanadalaisen Susan Johnsonin tunnekeskeiseen pariterapiaan perustuva parisuhdekurssi, jossa tutkitaan parisuhteen vuorovaikutusta sekä vuorovaikutustilanteiden taustalla vaikuttavia tunteita. Kurssi on hyvin intensiivinen ja vie parisuhdetta uudelle läheisyyden tasolle. Kurssin tarkoituksena on työstää ihmisten todellisia tunnekokemuksia parisuhteessa. Tunnistamme kurssilla parisuhteen vahvuuksia ja voimavaroja. Opimme huomaamaan ja pysäyttämään parisuhteen vuorovaikutuksessa toistuvia kielteisiä kehiä, jotka vaikuttavat parin tunneyhteyteen haitallisesti. Tarkastelemme myös parin aikaisempien elämänkokemusten merkitystä parisuhteen kannalta ja pyrimme vahvistamaan turvallista tunneyhteyttä parin välilllä. Parisuhteen tukeminen tapahtuu kurssilla alustusten, ohjattujen pariharjoitteiden ja ryhmäkeskustelujen keinoin.

Hae mukaan tunnekeskeiselle parisuhdekurssille. Kurssi on tarkoitettu syöpään sairastuneiden tai syövän sairastaneiden lasten vanhemmille, jotka pariskuntana haluavat lisätä ymmärrystään omasta parisuhteestaan sekä parantaa keskinäistä yhteyttä ja läheisyyttä. Kurssi ei sovellu akuutissa kriisissä oleville pareille.

Kurssin koko: 6 pariskuntaa
Muoto: viikonloppukurssi
Ohjaajat: Krista Koivula, psykologi, traumapsykoterapeutti, perheneuvoja ja Janne Puranen, psykiatrinen sairaanhoitaja, selsuaalineuvoja
Lisätietoa: Riikka Ranta 050 313 0725, riikka.ranta@sylva.fi
Viimeinen hakupäivä: haku päättyy 30.9.2022

Tapahtumapäivät:
21.10.2022 17:00 - 23.10.2022 14:00