Suoraan sisältöön

Tiedote: Pitkäaikaissairaisiin lapsiin kohdistuvat säästöpaineet huolestuttavat potilasjärjestöjä

Sydänlapset ja -aikuiset ry, Leijonaemot ry ja Sylva ry ovat erittäin huolissaan valtiontalouteen ja hyvinvointialueisiin kohdistuvista säästöpaineista. Potilasjärjestöjen suurena pelkona on, että pitkäaikaissairauksia sairastavat lapset joutuvat budjettien laadinnassa ja säästötoimia pohdittaessa aikuisten jalkoihin. Kaikki lasten pitkäaikaissairaudet ovat harvinaissairauksia, ja niitä tulee hoitaa erikoissairaanhoidossa sekä yliopistollisissa keskussairaaloissa. Sairauksien hoitoon tarvittavaa osaamista ei ole perusterveydenhuollossa tarjolla.

 – Erikoissairaanhoidon tarve ei näillä potilailla vähene, vaikka siihen kohdistettaisiin kustannusleikkauksia, Sydänlapset ja -aikuiset ry:n toiminnanjohtaja Katja Laine huomauttaa. Pitkäaikaissairaiden lasten erikoissairaanhoidon laiminlyönti johtaa väistämättä yksilötasolla vakaviin ja kriittisiin seurauksiin, joista moraalisen vastuun tulevat kantamaan päättäjät.

Lapsipotilailla kaikki pitkäaikaissairaudet ovat harvinaissairauksia ja niitä ei perusterveydenhuollossa kyetä hoitamaan, sillä perusterveydenhuollossa ei ole kykyä vaativien erityiskysymysten hoitoon.

– On huomioitava, että pitkäaikaissairaudet kuormittavat paitsi lasta, myös vaikuttavat vanhempien ja koko perheen elämään arjessa merkittävästi. Vanhempien jaksaminen ja työkykyisyys turvataan ainoastaan riittävällä määrällä tukitoimia ja sote-alan ammattilaista. Ammattihenkilöitä tulee olla saatavilla monipuolisesti terveydenhuollossa kautta koko maan, Leijonaemot ry:n toiminnanjohtaja Noora Koponen painottaa.

– Pitkäaikaissairaiden lasten joukkoon kuuluvat myös syöpään sairastuneet. Lapsen sairaus koskettaa koko perhettä ja lähipiiriä, sekä tiedämme Sylva säätiön tutkimuksen pohjalta millainen vaikutus lapsen sairastumisella on vanhempien mielenterveydelle ja tuloihin. Lapsen syöpädiagnoosi vähentää äitien työtuloja keskimäärin 5700 eurolla ja kaksinkertaistaa mielenterveyspalveluiden käytön. Tämä osoittaa, että näiden perheiden palveluista ja tuloista ei ole varaa leikata, Sylva ry:n Marika Aro toteaa.

Vetoamme valtakunnallisiin ja hyvinvointialueiden päättäjiin, että lasten erikoissairaanhoito sekä perheiden etuudet ja tuki turvataan ja siihen osoitetaan riittävät resurssit. Lapsilla on oikeus hyvään ja laadukkaaseen hoitoon sekä tukeen riippumatta asuinpaikkakunnasta.

Lisätiedot ja tiedustelut:

 

Sydänlapset ja -aikuiset ry                      Leijonaemot ry                   Sylva ry

Katja Laine                                                Noora Koponen                 Marika Aro

p. 044 2727 717                                        p. 050 5144 012                  p. 050 3253 570

sydanlapsetjaaikuiset.fi                           leijonaemot.fi                    sylva.fi