Suoraan sisältöön

Toimintaterapiapalveluita nuorille aikuisille syöpään sairastuneille

TIEDOTE
17.11.2017

HYKS Syöpäkeskus ja Sylva toteuttavat yhteistyössä uuden toimintaterapeutin vastaanottopalvelun, joka aloittaa toimintansa HYKS Syöpäkeskuksen poliklinikalla 17.11.2017 alkaen. Palvelu on ensimmäinen laatuaan koko Suomessa.

Toimintaterapeutin vastaanotto on tarkoitettu noin 18–35-vuotiaille syöpään sairastuneille nuorille aikuisille. Palvelun tavoitteena on ylläpitää nuorena aikuisena syöpään sairastuneen mahdollisimman hyvää toimintakykyä sekä vahvistaa itsenäisyyttä arjessa ja osallistumista oman elämän valintoihin.

Toimintaterapeutin vastaanotto tarjoaa sairastuneelle mahdollisuuden keskustella syövän vaikutuksista esimerkiksi fyysiseen ja henkiseen hyvinvointiin, itsestä huolehtimiseen ja arjessa selviytymiseen sekä osallistumiseen itselle tärkeisiin ja merkityksellisiin toimintoihin.

Potilaalle maksuton palvelu sisältää toimintakyvyn kartoituksen, jossa syöpään sairastuneen toimintakykyä ja mahdollista muutoksen tarvetta elämässä kartoitetaan arvioimalla kokonaisvaltaisesti sairastuneen henkilökohtaiset fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset sekä ympäristöön liittyvät tekijät. Prosessin lopuksi toimintaterapeutti tekee yhdessä sairastuneen kanssa suunnitelman kuntoutumisen edistämiseksi.

HYKS Syöpäkeskuksen osa-aikaista toimintaterapeutin tehtävää hoitaa toimintaterapeutin (AMK) koulutuksen saanut Anna-Elina Rahikainen, joka työskentelee myös syöpäyhdistys Sylva ry:ssä kuntoutustyön asiantuntijana, vastuualueenaan nuoret aikuiset syöpään sairastuneet.

– Työskentely vastaanotolla tapahtuu yhdessä sairastuneen kanssa, sillä nuori aikuinen on oman elämänsä paras asiantuntija. Minun työni kuntoutuksen ammattilaisena on tukea sairastunutta itseään löytämään sekä ottamaan käyttöön omia vahvuuksiaan ja voimavarojaan. Tehtävänäni on myös tunnistaa nuoren aikuisen kanssa hänen elämässään jo mahdollisesti olemassa olevia haasteita ja ongelmia, joita syöpään sairastuminen on tuonut mukanaan, sekä pyrkiä minimoimaan näiden vaikutuksia nuoren elämässä. Tarjoamamme palvelun kautta syöpään sairastuneen nuoren aikuisen on mahdollista löytää työkaluja itsenäiseen elämään sekä sujuvaan arkeen sairauden kanssa ja siitä huolimatta, Rahikainen kertoo.

– Olen erittäin tyytyväinen, että nuorten syöpäpotilaiden toimintaterapeutin pilottihanke käynnistyy HYKS Syöpäkeskuksen ja Sylvan yhteistyönä. Erityisen iloinen olen siitä, että olemme saaneet juuri Anna-Elina Rahikaisen kehittämään nuorten potilaiden tarpeista lähtevää toimintamallia, jota on tarkoitus jatkossa laajentaa myös muualle Suomeen tukemaan kaikkia nuoria syöpään sairastuneita, HYKS Syöpäkeskuksen toimialajohtaja Johanna Mattson sanoo.

Lisätietoja:

Anna-Elina Rahikainen, Sylva ry, kuntoutustyön asiantuntija, toimintaterapeutti, 050 3828 780

Johanna Mattson, HYKS Syöpäkeskus, toimialajohtaja, johtava ylilääkäri, 050 427 9165