Suoraan sisältöön

Tule mukaan kehittämään nuorten aikuisten toimintaa!

Haluaisitko osallistua vapaaehtoistoimintaan, jonka tavoitteena on tuoda syöpää sairastavien nuorten aikuisten ja heidän läheistensä ääni kuuluviin? Etsimme nyt 6-8 vapaaehtoista liittymään Sylvan valtakunnalliseen FC-LUOVA-tiimiin.

Tule mukaan kehittämään nuorten aikuisten toimintaa

Etsimme vapaaehtoistoiminnasta ja vaikuttamisesta kiinnostuneita nuoria aikuisia kehittämään ja luomaan uutta Sylvan nuorten aikuisten toimintaa. Tässä tehtävässä pääset parantamaan syöpään sairastuneiden nuorten asemaa ja vaikuttamaan heitä koskeviin asioihin. Toiminta on sekä paikallista että valtakunnallista.

FC-LUOVA – uusi areena nuorille muutoksen ja tulevaisuuden tekijöille

FC-LUOVA on Sylvan Fuck Cancer -brändin alla toimiva luottamus- ja vaikuttamistoiminnasta kiinnostuneiden ja siitä innostuvien tiimi, joka tuo nuorten ja nuorten aikuisten syöpään sairastuneiden sekä heidän läheistensä äänen kuuluville. ”Nuorilta nuorille” sekä ”luottamus- ja vaikuttamistoimintaa luovasti ” ovat FC-LUOVAn toimintaa luotsaavia ydinajatuksia.

FC-LUOVA, ja sen toteuttama vapaaehtoistoiminta, on nuorten itsensä näköinen riippuen kulloisestakin kokoonpanosta, jäsenten osaamisesta ja mielenkiinnon kohteista. Nuoret voivat esimerkiksi osallistua erilaisiin kampanjoihin, kehittämisprojekteihin, viestintään ja tapahtumiin tai aloittaa itsenäisiä projekteja. FC-LUOVAssa pääset kokeilemaan, kehittämään, vaikuttamaan ja oppimaan uutta mukavassa porukassa sekä luot kontakteja ja kerrytät samalla kokemusta myös CV:täsi varten. Tiimissä toimiminen perustuu aktiiviseen vapaaehtoisuuteen eikä luottamustehtävästä makseta palkkaa. Edustustehtävien ja kokousten matkakulut korvataan.

FC-LUOVA tapaa vuoden aikana kasvotusten neljä kertaa. Työskentely on rentoa ja vapaamuotoista unohtamatta kuitenkaan dynaamista ja suunnitelmallista tekemisen tapaa. Kokousten välillä pidetään yhteyttä sosiaalisen median/pilvipalveluiden kautta. Tiimin kokoonkutsujana ja varapuheenjohtajana toimii Sylvan nuorten aikuisten toiminnasta vastaava kuntoutustyön asiantuntija/toimintaterapeutti Anna-Elina Rahikainen.

ODOTUKSEMME SINULLE

  • Olet noin 18–35-vuotias syövän sairastanut/syöpää sairastava tai läheinen
  • Olet motivoitunut ja innostunut mahdollisuudesta vaikuttaa sekä tuoda nuorten ääntä kuuluviin
  • Sinulla on aktiivinen ote työskentelyyn ja toiminnan kehittämiseen
  • Pystyt sitoutumaan vähintään vuodeksi kerrallaan tiimin toiminnan ja työn etenemisen mahdollistamiseksi. Vuoden ensimmäinen tapaaminen on kaksipäiväinen tutustumis- ja suunnittelusessio, joka järjestetään Helsingissä keväällä 2018.

Kysyy lisää vapaaehtoistehtävästä Anna-Elinalta puh. 050 3828 780 (maanantait 12., 19. ja 26.2. klo 16–17.).

HAKUOHJEET

Haluamme kuulla sinusta. Tee vapaamuotoinen hakemus, jossa kerrot itsestäsi ja siitä miksi haluat muutoksen tekijäksi. Voit kertoa lisäksi mitkä ovat omat vahvuutesi, osaamisalueesi ja mielenkiinnonkohteesi sekä se, mihin asioihin haluaisit vaikuttaa ja tarttua ensimmäisenä.

Lähetä hakemuksesi 5.3.2018 mennessä sähköpostitse Anna-Elinalle osoitteeseen: anna-elina.rahikainen@sylva.fi. Ilmoitamme hakijoille valinnasta 12.3.2018.

Valinnat tehdään hakemusten perusteella ja valinnassa painotetaan erityisesti omaa motivaatiota ja kokemusta eri aloilta. Luottamustehtävistä ei tarvitse välttämättä olla aiempaa kokemusta. Tärkeintä työskentelyssä on aktiivinen ja aito innostus vaikuttamiseen ja Sylvan nuorten aikuisten toiminnan kehittämiseen sekä halu tuoda nuorten ääntä kuuluville.