Suoraan sisältöön

Uusi ryhmä rintasyöpään sairastuneille nuorille naisille, hae mukaan

Hae mukaan nuorena aikuisena rintasyöpään sairastuneille naisille suunniteltuun uuteen voimavarakeskeiseen ryhmään, jonka tarkoituksena on toiminnallisin keinoin tukea kuntoutujia muuttuneen minäkuvan ja identiteetin käsittelyssä.

Ryhmän tavoite ja työskentely

Ryhmä on suunnattu n. 18-35-vuotiaille naisille, joiden sairauden akuuttivaiheen hoitojen päättymisestä on kulunut 0-5 vuotta. Ryhmässä käsitellään muuttuneeseen minäkuvaan ja identiteettiin liittyviä teemoja esimerkiksi kuvallisin, kehollisin ja sanallisin keinoin. Ryhmä sisältää keskustelua, mutta pääasiassa aihetta lähestytään toiminnallisten ja luovien harjoitteiden avulla, joista ei tarvita aiempaa kokemusta. Ryhmäkoko on 6-8 henkilöä. Kyseessä on suljettu ryhmä eli ryhmän aloituksen jälkeen siihen ei oteta enää uusia osallistujia, ja osallistuminen jokaiselle ryhmäkerralle on siksi toivottavaa.

Ryhmä kokoontuu Sylvan tiloissa viisi kertaa tiistaisin 19.11.-17.12.2019 klo 17-18.30.

Hae mukaan ryhmään

Ryhmään haetaan sähköisen hakulomakkeen kautta. Ryhmänohjaajina toimivat toimintaterapeuttiopiskelijat Miila Leikoski ja Elina Ajo. Yhteyshenkilönä toimii Sylva ry:n kuntoutuksen asiantuntija, toimintaterapeutti Anna-Elina Rahikainen, joka myös haastattelee hakijat ennen ryhmän alkua puhelimitse.

Ryhmä on osa nuorten aikuisten palveluiden kehittämistä

Ryhmän tavoitteena on tuottaa tietoa, jonka pohjalta kuntoutumista tukevia palveluja voitaisiin tulevaisuudessa kehittää paremmin sairastuneiden tarpeita vastaaviksi. Ryhmän suunnittelu ja toteutus ovat osa toimintaterapian (AMK) opinnäytetyötä, josta julkaistaan loppuraportti keväällä 2020. Palautetta kerätään osallistujilta kirjallisen palautelomakkeen kautta sekä ohjaajien ryhmäkertojen aikana tekemien havaintojen avulla. Tietoja käsitellään luottamuksellisesti hyviä tieteellisiä käytänteitä sekä henkilötietolakia noudattaen. Raporttiin tiedot kirjataan niin, ettei niistä voi tunnistaa yksittäistä henkilöä. Osallistujilla on oikeus peruuttaa osallistuminen koska tahansa syytä ilmoittamatta. Ennen ryhmän alkua osallistujat saavat ryhmästä tiedotteen ja allekirjoittavat kirjallisen suostumuslomakkeen (lupa saadun palautteen hyödyntämiseksi opinnäytetyössä ja kuntoutumista tukevien palveluiden kehittämisessä jatkossa).

Lisätietoja: Anna-Elina Rahikainen, anna-elina.rahikainen@sylva.fi, 050 3828 780 (tavoitettavissa ma, ke-to).