Suoraan sisältöön

Kandela asiantuntijoiden esittelyt

Tutustu syöpää sairastaville ja sen sairastaneille nuorille ja nuorille aikuisille keskustelutukea tarjoaviin asiantuntijoihin. Ohjeet ajan varaamiseen löydät täältä

Helsinki

Jenny Julkunen, Helsinki
jenny@luovaillen.fi

Olen kognitiivisanalyyttinen psykoterapeutti, toimintaterapeutti ja sosiaalipsykologi. Lisäksi minulla on neuropsykiatrisen valmentajan lisäkoulutus. Sylva Ry:n asiakkaille tarjoan keskustelutukea, jossa voimme hyödyntää monipuolisesti osaamistani tarpeiden ja tilanteiden mukaan.

Terapeuttina olen myötätuntoinen ja aito. Työskentelytapani on aktiivinen, mutta asiakkaan luonnolliseen rytmiin ja tarpeisiin mukautuva. Minulle terapiatyöskentelyssä on tärkeää avoimen, lämpimän ja luottamuksellisen terapiasuhteen rakentaminen ja ylläpitäminen sekä asioiden tutkiminen yhdessä ihmetellen ja pohtien.

Oma sairastuminen tai läheisen sairastuminen voi olla raskas, pelottava ja hämmentävä kokemus, joka vie paljon myös psyykkisiä voimavaroja. Psykoterapeuttina olen tottunut kohtaamaan ja kannattelemaan kaikkea elämään kuuluvaa ja mukanaan tuomaa. Olen myös huomannut kuinka asioiden jakaminen ja yhdessä pohtiminen auttavat.

Ethän jää yksin vaikean elämäntilanteen keskellä.

Vastaanotto: Hämeentie 13 B, 4.kerros, 00530 Helsinki

Palvelukielet: Suomi, englanti.

Tavoitat minut sähköpostitse: jenny@luovaillen.fi

Laitathan puhelinnumerosi, niin soitan sinulle mahdollisimman pian ja voimme sopia tapaamisesta tai etäyhteydestä.

Tampere:

Heli Reinikainen

Heli ReinikainenHei,

Mikään asia ei ole liian pieni keskusteltavaksi. Voit ottaa minuun yhteyttä matalalla kynnyksellä. Voimme tavata etäyhteyden kautta tai kasvokkain Tampereella.

Olen työskennellyt pitkään erilaisten lasten, nuorten ja perheiden kanssa kunnissa ja lastensuojelujärjestössä. Olen ollut tukena nuorille, pariskunnille ja perheille monenlaisissa kriiseissä ja vaikeissa elämäntilanteissa.

Koulutukseltani olen sosiaalityöntekijä ja perhe- ja paripsykoterapeutti. Opiskelin psykoterapeutiksi, sillä halusin syventää ymmärrystäni ihmisistä. Tukikeskusteluissa ja terapiassa hyödynnän vakauttavia ja kehollisia menetelmiä. Yhteinen vaikeidenkin asioiden äärelle pysähtyminen ja luottamuksellinen keskustelu on hyödyllistä. Ajattelen niin, että oman sisäisen maailman ymmärtäminen auttaa löytämään itsestä uskomattomia voimavaroja.

Työntekijänä olen empaattinen, kuunteleva ja kannustava.  Minusta tärkeintä on pysähtyä kuuntelemaan sitä, mikä juuri nyt on sinun elämässäsi tärkeää.

Tavoitat minut sähköpostitse heli.reinikainen@kandela.fi Laitathan puhelinnumerosi, niin soitan sinulle mahdollisimman pian ja voimme sopia tapaamisesta tai etäyhteydestä.

Terveisin Heli Reinikainen

 

Maire Toijanen

Sinä nuori, tule hakemaan apua elämäsi pulmiin juuri sellaisena kuin olet.

Tapaamistemme (Tampereella) tai etätapaamistemme  aikana voit huomata, miten saat uusia näkökulmia ja mitä muutoksia sinussa tapahtuu.

Kohtaamisten ilmapiiri on arvostava, kunnioittaja ja luottamuksellinen.

Olen työskennellyt pitkään lasten ja nuorten parissa Tays:ssa ja järjestötyössä. Olen auttanut lapsia ja nuoria selviytymään erilaisista sairauden, kasvun ja kehityksen vaikeuksista, seksuaalisuuteen ja elämänkriiseihin liittyvistä kriiseistä ja traumaattisista tilanteista. Erityisosaamistani ovat psyykkistä tukea antava keskustelu, toiminnalliset menetelmät, kehotietoisuus ja rentoutuminen, draamatyöskentely ja EMDR- terapia (silmänliiketerapia, josta lisätietoa EMDR-yhdistyksen sivuilta). Olen ollut mukana Sylva ry:n vanhempienkursseilla, joissa olen ohjannut ryhmissä tunnetyöskentelyä.

Koulutukseltani olen lapsiin ja nuoriin erikoistunut sairaanhoitaja/ terveydenhoitaja, KM-erityisopettaja, mielenterveyteen, kriisi- ja traumatyöhön perehtynyt EMDR- terapeutti, psykodraamaohjaaja c.p, seksuaalineuvoja ja työnohjaaja.

Ota rohkeasti yhteyttä ja tule työskentelemään ja avaamaan elämäsi solmukohtia, jotta voisit suuntautua toiveikkaammin ja voimaantuneemmin tulevaisuuteen. Tavoitat minut sähköpostitse  maire.toijanen@kandela.fi Laitathan puhelinnumerosi, niin soitan sinulle mahdollisimman pian ja voimme sopia tapaamisesta tai etäyhteydestä.

terv. Maire Toijanen

Oulu:

Eija Romppainen

Olen Erja Romppainen integratiivinen pari- ja perhepsykoterapeutti. Pohjakoulutukseltani olen sosiaalityöntekijä (YTM), sosionomi (AMK) ja liikuntaneuvoja. Lisäksi minulla on eläinavusteisen kasvatus- ja kuntoutustyön koulutus sekä psykofyysisen psykoterapian koulutus. Erityisinä osaamisalueinani ovat lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä vuorovaikutukseen liittyvät ilmiöt, lastensuojelun piirissä olevat perheet, neuropsykologisesti oireilevat sekä koulumaailmaan liittyvät erityiskysymykset. Olen toiminut työssäni niin yksilöiden, parien, perheiden kuin ryhmienkin kanssa. Minulla on kokemusta myös eläinavusteisesta pari- ja perhepsykoterapiasta hevosten ja koirien kanssa. Olen työskennellyt monissa erilaisissa sosiaalialan tehtävissä ja nyt psykoterapeutin työtä ennen viimeisimpänä koulun sosiaalityössä.

Terapiassa minulle tärkeää on asiakkaan arvostava kohtaaminen sekä turvallinen ja avoin dialogi. Terapeuttina olen empaattinen, hyväksyvä ja rauhallinen. Terapiassa tavoitteenamme on päästä yhdessä tutkimaan ja saamaan yhä syvempää ymmärrystä sinusta, kokemuksistasi ja elämästäsi sekä löytää uusia näkökulmia ja keinoja selvitä eteenpäin. Tärkeintä on, että kanssani voit olla juuri sellainen kuin olet.

Tavoitat minut sähköpostitse  eija.romppainen@kandela.fi Laitathan puhelinnumerosi, niin soitan sinulle mahdollisimman pian ja voimme sopia tapaamisesta tai etäyhteydestä.

 

Maarit Saarnivala

Maarit Saarnivala

Olen Maarit Saarnivala ja työskentelen Kandelassa psykoterapeuttina. Kohtaamisessani ihmisten kanssa olen empaattinen, lämminhenkinen ja aktiivinen.

Pidän tärkeänä luottamuksellista, toista kunnioittavaa ja hyvän näkyväksi tekevää asiakassuhdetta, jossa on turvallista puhua kaikista mieltä askarruttavista asioista. Olen työskennellyt yli 20 vuoden työurani aikana laaja-alaisesti nuorten ja nuorten aikuisten hyvinvoinnin parissa, mukaan lukien sukupuolen moninaisuuteen ja seksuaaliterveyteen liittyvät kysymykset.

Koulutukseltani olen integratiivinen psykoterapeutti, auktorisoitu seksuaalineuvoja, työnohjaaja (STOry) ja sosionomi (AMK).

maarit.saarnivala@kandela.fi

Jussi Markus

Jussi Markus

Olen Jussi Markus, Sosionomi (YAMK) ja työskennellyt lasten ja nuorten parissa kahdenkymmenen vuoden ajan. Olen suorittanut myös perhetyön ammatilliset lisäopinnot.

Työskentelen tällä hetkellä päätoimisesti Vuolle Setlementissä Poikien Talon johtajana. Työssä kohtaamme poikia ja nuoria miehiä sukupuolen moninaisuus huomioiden. Vaikka kokemusta ja ikääkin on jo minullekin kohtuudella kertynyt, koen edelleen olevani ”One of the boys”.

Seksuaaliterveyteen liittyviin erityiskysymyksiin olen hakenut valmiuksia kouluttautumalla seksuaalineuvojaksi 2015 ja tehnyt neuvontatyötä valmistuttuani pääasiallisesti Poikien Talossa. Seksuaalineuvonnassa olemme käsitelleen seurusteluun ja parisuhteen muodostamiseen liittyviä asioita. Poikia puhututtaa usein myös heidän sukupuoli-identiteettinsä.

Tavoitat minut sähköpostitse jussi.markus@vuolleoulu.fi. Laitathan puhelinnumerosi, niin soitan sinulle mahdollisimman pian ja voimme sopia tapaamisesta tai etäyhteydestä.