Suoraan sisältöön

Kansanedustajat: Nuorena syövän sairastaneilla oikeus terveeseen elämään – yhtenäinen kansallinen myöhäisvaikutusten jälkiseuranta

TIEDOTE
20.12.2017

Kansanedustaja Anders Adlercreutz (r) on jättänyt eduskunnassa kirjallisen kysymyksen nuorena aikuisena syövän sairastaneiden myöhäisvaikutusten jälkiseurannasta.

Suomessa sairastuu syöpään vuosittain lähes 700 iältään 18–35-vuotiasta. Nuorten aikuisten yleisimpien syöpien ennuste on hyvä. Nuorena aikuisena syövän sairastaneilla, sytostaattihoitoja saaneilla on uusimman tutkimustiedon perusteella kuitenkin suurentunut riski sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksiin ja ennenaikaiseen kuolleisuuteen.

Suomessa ei toistaiseksi ole riittävän kattavaa ja yhtenäistä valtakunnallista myöhäisvaikutusten jälkiseurantaa. Valtakunnallisella myöhäisseurantaohjelmalla olisi mahdollista vähentää esimerkiksi juuri sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksien ilmaantumista.

Kansanedustaja Adlercreutzin johdolla jätetyssä kirjallisessa kysymyksessä  tuodaan esille myöhäisvaikutusten jälkiseurannan merkitys nuorena aikuisen syövän sairastaneiden terveydelle ja toimintakyvylle.

– Osa syövän sairastaneista nuorista aikuisista ei tiedä mitä syöpähoitoja he ovat saaneet ja mitä mahdollisia myöhäishaittoja saattaa olla odotettavissa. Myöhäisseurantaohjelmassa olisi tärkeä huomioida yksilöllisesti aiemmin annetut hoidot ja laajentaa jälkiseuranta kattamaan kaikki alle 35-vuotiaana syövän sairastaneet, asuinpaikasta riippumatta.

Sylva ry ja Suomen Syöpäpotilaat ry järjestivät eduskunnassa 8.5.2017 vaikuttajaseminaarin, joka oli osa Sylvan valtakunnallista, nuoria aikuisia syöpäpotilaita esiin tuovaa Fuck Cancer -tietoisuuskampanjaa. Tilaisuudessa kansanedustajat, syövänhoidon asiantuntijat, tutkijat, potilaat ja potilasjärjestöjen edustajat keskustelivat muun muassa nuorena aikuisena syövän sairastaneiden jälkiseurannasta. Keskustelun pohjalta kansanedustajat lupasivat edistää myöhäisseurantaohjelman järjestämistä.

Sylva ry tukee toiminnallaan syöpäsairaita lapsia ja nuoria aikuisia sekä heidän läheisiään. Tutustu Sylvan toimintaan syöpään sairastuneiden nuorten aikuisten hyväksi sekä Fuck Cancer -kampanjaan. Suomen Syöpäpotilaat ry ylläpitää potilasverkostoa syöpään sairastuneille nuorille aikuisille, jonka löydät Facebookista. Lisäksi yhdistyksen opasvalikoimasta löytyy Nuoren syöpäpotilaan selviytymisopas.