Suoraan sisältöön

Koronavirus ja Sylva ry:n toiminta syksyllä 2020

Sylva ry:n hallitus on linjannut 7.6.2020 kokouksessaan, että Sylva jatkaa etätuen ja -toiminnan tarjoamista syöpää sairastaville lapsille, nuorille, nuorille aikuisille ja heidän läheisilleen vuoden 2020 loppuun asti. Kasvokkaista kurssi-, vapaaehtois- ja tukihenkilötoimintaa sekä kuvataideterapiaa- ja toimintaa ei toistaiseksi järjestetä, vaan tuki ja toiminta mahdollistuu verkkovälitteisesti. Myös tapahtumat toteutetaan virtuaalitapahtumina.

Sylva ry:n hallituksen päätös perustuu Syöpäjärjestöjen laatimaan linjaukseen ja ohjeistukseen riskiryhmään kuuluvien osallistumisesta kasvokkaiseen ryhmätoimintaan. Annettua päätöstä tuki eri asiantuntijoiden ja lääkäreiden kanssa käydyt neuvottelut. Sylva tarjoaa syksyllä 2020 turvallista, laadukasta ja keskeytyksetöntä tukea verkkovälitteisesti syöpäsairaille lapsille, nuorille, nuorille aikuisille ja heidän läheisilleen. Siitä viestitään tehokkaasti verkkosivuilla, sosiaalisen median kanavissa, uutiskirjeillä sekä osastoille lähetettävillä tiedotteilla.

Syöpäjärjestöt ovat yleisesti linjanneet, että kasvokkaista ryhmätoimintaa voidaan aloittaa 1.7.2020 alkaen noudattaen Syöpäjärjestöjen yhteisesti sovittuja suosituksia toiminnan järjestämisessä. Huomionarvoista Syöpäjärjestöjen linjauksessa Sylvan toiminnan piirin kuuluville on, ettei terveysviranomaisten suosituksien mukaan osallistumista kasvokkaiseen ryhmätoimintaan suositella, mikäli asiakas tai hänen läheisensä kuuluvat vakavan koronavirustaudin riskiryhmään. Syöpäjärjestöt noudattavat Suomen hallituksen linjaamia kokoontumisrajoituksia ja viranomaisten ohjeita riskiryhmistä, tehostetusta hygieniasta, turvaetäisyyksistä sekä muista tarpeellisista suosituksista.

Sylva ry:n hallitus haluaa päätöksellään turvata syöpäsairaiden lasten, nuorten, nuorten aikuisten ja heidän läheistensä terveyttä ja toimintakykyä.

Verkosto- ja työryhmätapaamisissa suositaan edelleen etäkokouksia. Mikäli henkilömäärältään pieniä ja paikallisia kokouksia järjestetään, noudatetaan annettuja ohjeita turvaetäisyyksistä sekä käsihygieniasta. Valtakunnalliset verkostotapaamiset hoidetaan pääsääntöisesti etäyhteyksin syksyn 2020 aikana.

Sylvan toimistoon (Jaakonkatu 3B3, Helsinki) ei oteta tilavarauksia syksyn 2020 aikana.

Seuraamme viranomaisten ohjeistuksia ja reagoimme tilanteeseen, jos Sylvan toimintaa koskevat ohjeet olennaisesti muuttuvat. Ajankohtaisin tieto Suomessa löytyy tiedotteen lopussa olevista lähdelinkeistä.

Sylvan henkilökunnan tavoittaa puhelimitse tai sähköpostilla ja Sylvan verkkosivuilta löytyy tietoa tarjottavasta tuesta ja toiminnasta.

Lisätiedot:
toiminnanjohtaja
Marika Aro
p. 0503252570
marika.aro@sylva.fi

 

Yhteistyöterveisin,

Lassi Kurkijärvi                                                      Marika Aro

Sylvan hallituksen puheenjohtaja                     toiminnanjohtaja

Sylva ry                                                                    Sylva ry

 

LÄHTEET:

STM 2020. Ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä julkisten tilojen käytössä.

THL 2020. Ajankohtaista koronaviruksesta.

THL 2020. Tarttuminen ja suojautuminen – koronavirus.

THL 2020. Vakavan koronavirustaudin riskiryhmät.

Valtioneuvosto 2020. Koronavirusepidemian aikaiset rajoitukset.