Suoraan sisältöön

Sylva ry:lle Suomen dialogiteko 2021 -tunnustus

Erätauko-säätiö on myöntänyt Suomen dialogiteko 2021 -tunnustuksen Sylva ry:lle demokratian vahvistamisesta. Myöntämisen perusteina on ollut mm. pitkäjänteinen työ dialogisuuden tukemiseksi, Poikkeusajan dialogit -kokonaisuuteen osallistuminen sekä Erätauko-toimintamallin kehittäminen, tukeminen ja kouluttaminen.

”Kiitämme Sylva ry:tä erityisesti vahvasta dialogityöstä ja yhteiskunnallisen keskustelun mahdollistamisesta tärkeästä aiheesta. Demokratian, luottamuksen ja keskustelukulttuurin vahvistaminen on pitkäjänteistä työtä. Sitä voi tehdä monin eri tavoin. Dialogi ja esimerkiksi Erätauko-menetelmä on yksi tapa tarttua toimeen”, sanoo Erätauko-säätiön toimitusjohtaja Laura Arikka.

Demokratiaa ei vahvisteta yksin ja erillään vaan yhdessä eteenpäin kulkien ja yhteistyötä tehden. Tärkeää on, että mahdollisimman moni tulisi halutessaan kuulluksi, kun yhteisistä, tärkeistä asioista puhutaan. Erätauko-säätiö kiittää tunnustuksen saajia siitä, että he ovat luoneet tällaisia hetkiä.

Suomen dialogiteko 2021 -tunnustus korostaa yhteistyön voimaa

Vuoden 2021 dialogiteko on tehty yhdessä ja yhteistyössä. Tällä kertaa tunnustus myönnettiin poikkeuksellisesti yhteensä lähes seitsemällekymmenelle toimijalle. Aiemmin tunnustus on myönnetty yhdelle toimijalle.  Poikkeuksellisen maailmantilanteen vuoksi Erätauko-säätiö on myös halunnut tehdä eri toimijoiden dialogityötä näkyväksi sekä kiittää hyvästä työstä sen osalta, että erilaiset ihmiset tulevat kuulluksi ja samalla rohkaista eri toimijoita edelleen tukemaan demokratiaa dialogin avulla.

”Sylvan koko toiminnassa korostuu syöpään sairastuneiden lasten, nuorten ja nuorten aikuisten sekä heidän läheistensä äänen vahvistaminen. Erätauko-dialogit tarjoavat kohderyhmillemme kanavan tulla kuulluksi ja jakaa kokemuksiaan tuen ja hoidon poluista. Myös tutkimustoimintamme kautta dialogi on noussut tärkeänä laadullisen tutkimuksen menetelmänä.” Kertoo Sylva-säätiön tutkimusjohtaja Antti Karjalainen.

Demokratian, luottamuksen ja keskustelukulttuurin vahvistaminen on pitkäjänteistä työtä. Sitä voi tehdä monin eri tavoin. Dialogi ja esimerkiksi Erätauko-menetelmä on yksi tapa tarttua toimeen. Sylvalle luottamuksen, merkityksellisyyden ja keskustelukulttuurin rakentaminen ovat keskeisiä teemoja. Erätauko-dialogit ovat näkyneet järjestön toiminnassa muun muassa tapahtumien sisällöissä ja tutkimustoiminnassa. Seuraavissa dialogeissa tullaan kartoittamaan kokemuksia sairastetun syövän myöhäisvaikutuksista ja etsimään parhaiten toimivaa psykososiaalisen tuen mallia myöhäisvaikutusten kanssa elämiseen.

Demokratian vahvistaminen tarkoittaa tekoja. Dialogin tukeminen on matkalla olemista ja oppimista. Valmiiksi ei tule ja kehittämistä täytyy tehdä. Tunnustuksella sen saajia kiitetään siitä, että he ovat tarttuneet toimeen.

Katso kaikki tunnustuksen saajat Erätauko-säätiön sivuilta.

Katso tallenne Erätauko-dialogista ”Tuen tarpeet”.

Syöpä koskettaa – dialogeja syöpää kokeneiden kanssa –raportti

 

#sylvary #dialogiteko #erätauko #demokratia #dialogi #sylvatutkimus

 

Lisätietoja:

Antti Karjalainen
tutkimusjohtaja
050 3743277
antti.karjalainen@sylva.fi