Suoraan sisältöön

Tutkimus: Syövän myöhäisvaikutukset vaikuttavat mielenterveyteen ja työelämään

Tiedote 24.6.2024

Tutkimus: Syövän myöhäisvaikutukset vaikuttavat mielenterveyteen ja työelämään

Kuinka alle 25-vuotiaana sairastettu syöpä vaikuttaa aikuisena? Millaista tukea ja palveluita syövän myöhäisvaikutusten kanssa elävä tarvitsee?

Sylva-säätiö ja Pfizer toteuttivat keväällä 2024 kyselytutkimuksen lapsena tai nuorena sairastetun syövän myöhäisvaikutuksista aikuisiällä. Tutkimuksesta julkaistaan raportti SuomiAreenassa.

Raportissa kuvataan lapsena tai nuoren sairastetun syöpäsairauden myöhäisvaikutuksia. Vastanneista myöhäisvaikutuksia koki 60 %. Tutkimuksen kokonaisrungon muodostaa näiden 60 % vastaukset rinnastettuna niiden vastauksiin, jotka eivät kokeneet myöhäisvaikutuksia eli 40 % vastaajista.

Myöhäisvaikutuksista kärsivät ovat todennäköisemmin työelämässä marginaaleissa ja matalatuloisempia

Vastaajista kaksikolmasosaa oli naisia ja tämä jakauma toteutui samassa suhteessa myöhäisvaikutuksista kärsivien ja syöpäsairaudestaan ilman myöhäisvaikutuksia elävien joukoissa. Vaikka myöhäisvaikutuksista kärsivistä kolmannes oli kokopäiväisesti työssä, (38,9 %) heistä suurempi osa oli opiskelijana, sairauseläkkeellä, osa-aikatöissä, eläkkeellä, tai työtön kuin niistä, jotka eivät kärsineet myöhäisvaikutuksista. Kotitalouksien tuloja kysyttäessä matalampituloisten joukossa (alle 1500 euroa kk) myöhäisvaikutuksista kärsivien joukko oli suurempi kuin ilman myöhäisvaikutuksia joukossa. Keskituloisissa (3501-5500 /kk) taas vastaavasti ei-myöhäisvaikutuksia kokevien joukko oli selkeästi suurempi. Nämä tuloerot raportoitiin vaikka myöhäisvaikutuksia kärsivien joukossa oli suhteessa enemmän ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita (27,8 % vs 12,5 %).

Myöhäisvaikutukset vaikuttavat mielenterveyteen ja elämänodotuksiin

Yli puolet myöhäisvaikutuksia kokeneista oli hakeutunut mielenterveyspalveluiden piiriin ja yli kolmannes useammin kuin kerran. Niillä, joilla ei ollut koettuja myöhäisvaikutuksia, noin kolmannes oli hakeutunut mielenterveyspalveluiden piiriin. Tyypillisimmin mielenterveyspalveluiden piiriin hakeudutaan hoitojen päätyttyä. Lähes kaikki vastanneet kertoivat syövän muuttaneen heidän odotuksiaan elämää kohtaan. Kun kysyimme syövän vaikutuksista siihen, että vastaajan elämäntilanne ei ole tällä hetkellä odotusten mukainen, niin myöhäisvaikutuksia kokevien ja ei-myöhäisvaikutuksia kokevien ryhmien erot olivat erittäin merkittävät (79 % vastasi suuri tai erittäin suuri vaikutus vs 8,3 %).

Samantyyppinen vaikutus näkyi elämänlaatua mittaavassa RAND-36 mittarissa. Syövän myöhäisvaikutuksia kokevien elämänlaatu oli kaikilla asteikoilla matalampaa kuin väestöllä yleisesti. Suhteessa ei-myöhäisvaikutuksia kokeviin elämänlaatu oli merkittävästi alentunut.

Tukea myöhäisvaikutuksiin kaivataan kipeästi

Myöhäisvaikutuksia kokevat olivat kyselyn mukaan selvästi tyytymättömämpiä kuntoukseen, arkielämän tukeen ja apuun sosiaaliturvan kanssa, kuin syövän sairastaneet yleensä. Kaikki syövän sairastaneet toivoivat psykoterapiaa (yli 60 %), mutta taloudellisen tuen tarve korostui myöhäisvaikutuksia kokevilla. Lisäksi kaikki vastanneet olisivat kaivanneet lisää tietoa hoidoista ja niiden haittavaikutuksista. Lisäksi kaikista vastaajista, jotka olivat vertaistukea saaneet ja hakeneet, ylivoimaisesti suurin osa (84 %) koki sen melko hyödylliseksi tai erittäin hyödylliseksi.

Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena, joka suunnattiin kaikille lapsena tai nuorena syövän sairastaneille.  Vastaajien kokonaismäärä oli N=180. Kyselytutkimuksen toteutti Nordic Healthcare Group ja sen tilasi ja rahoitti Pfizer.  Lue lisää raportin tuloksista osoitteesta: https://www.sylva.fi/tutkimus/raportit-tutkimustulokset/

Aihetta käsittelevä ensimmäinen tilaisuus: ”Lapsena tai nuorena sairastetun syövän vaikutukset aikuisiällä” on tiistaina 25.6.2024 kello 15:00-15:45 Porin Kaupungintalon pihan lavalla. Keskustelijoina ovat lastentautien ja lasten hematologian erikoislääkäri, dosentti Päivi Lähteenmäki (TYKS), kokemusasiantuntija Juulia, Suomen Syöpäyhdistyksen pääsihteeri Juha Pekka Turunen ja Sylva-säätiön tutkimus- ja kehitysjohtaja Antti Karjalainen.

Voit katsoa tilaisuuden suorana striimauksena netistä osoitteessa https://www.mtv.fi/video/a51ed0445561a917f859

Tervetuloa myös tutkimusraportin julkistustilaisuuteen keskiviikkona 26.6. Satakunnan syöpäyhdistyksen tiloihin, kello 9.30-10.15, osoitteeseen Yrjönkatu 2 (2 krs) Pori.

Tilaisuudessa kuullaan raportin sisällöstä Sylva-säätiön tutkimus- ja kehitysjohtaja Antti Karjalaiselta sekä paikallisen kokemusasiantuntijan puheenvuoro.

Lämpimästi tervetuloa tilaisuuteen, tavataan Porissa.

 

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Antti Karjalainen
tutkimus- ja kehitysjohtaja
050 3743277
antti.karjalainen@sylva.fi

Sami Ruokangas
viestintä- ja varainhankintapäällikkö
050 361 7977
sami.ruokangas@sylva.fi