Suoraan sisältöön

Varainhankinta säännölliseksi ja ennakoitavaksi

Varainhankinta on jokaisen järjestön tehtäväkenttä, jota ilman toiminta ei ole mahdollista. Sylva ry:ssä varainhankintaa ovat tehneet sen työntekijät tahoillaan tehtäväkenttänsä puitteissa koko järjestön olemassaolon ajan.

Tammikuun 2018 alussa Sylvassa aloitti kuitenkin uusi työntekijä, Anna-Leena Mitro, joka toimii varainhankintapäällikkönä. Toimi on uusi ja tarpeellinen toiminnan kehittämisen kannalta.

– Pääosa Sylvan toiminnasta on rahoitettu yksityisten ihmisten ja yritysten lahjoituksilla. Vain pieni osa Sylvan ry:n toimintabudjetista tulee STEA:lta (ent. Raha-automaattiyhdistys) tai Opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Varainhankinta on perustunut ihmisten tahtoon tukea järjestön työtä, kiteyttää Anna-Leena.

Varainhankintaa on tarkoitus nyt kehittää edelleen suunnitelmalliseen, ammattimaiseen ja jatkuvuutta tuovaan suuntaan.

Kohti yhteistyötä

Sylvassa on ollut varainhankinnan osaamista ennenkin, mutta johdonmukaista kehittämistyötä ei ole ehkä voitu tehdä riittävän täysipainoisesti. Uusi työntekijä mahdollistaa sen.

– Sylva pyrkii tuomaan paremmin esille yksityishenkilöiden ja yritysten mahdollisuutta tehdä lahjoituksia. Tarkoituksemme on viedä varainhankintaa yhä ennakoitavampaan ja säännönmukaisempaan suuntaan. Pyrimme kehittämään erityisesti yhteistyötä yritysten kanssa.

Vuodenaikoja ja erilaisia järjestön kampanjoita voidaan hyödyntää varainhankinnassa.

– Esimerkiksi joulu on aikaa, jolloin yritykset haluavat usein tukea jotakin yleishyödyllistä toimintaa joululahjojen hankkimisen sijaan. Joulu tullaan varmaankin huomioimaan paremmin myös Sylvassa, toteaa Anna-Leena.

Erätauko ja Fuck Cancer ovat olleet Sylvan luomia kampanjoita, joihin voidaan yhä vahvemmin sisällyttää yhteistyö yritysten kanssa.

Kampanjoilla sekä Sylva että yritykset saavat toiminnalleen enemmän näkyvyyttä.

Varainhankinnan haasteita

Varainhankinnassa on aina omat haasteensa. Keräyksiä tehdään Suomessakin paljon eri järjestöjen taholta.

– Kilpailu on toki kovaa. Isot järjestöt, jotka paljon keräävät varoja, toimivat myös todella systemaattisesti ja ammattimaisesti. Toimijoita tälle alueelle tulee varmasti myös koko ajan lisää, toteaa Anna-Leena.

Järjestöjen rahoitus elää tietynlaista murroskautta.

– Monelle järjestölle veikkausvarat ja valtion avustukset ovat merkittäviä tulonlähteitä, mutta yhä useammat järjestöt varautuvat siihen, että iso osa rahoituksesta on hankittava muualta.

Varainhankinnan menetelmät ovat myös viime vuosina muuttuneet paljon; tämä on sekä haaste että mahdollisuus.

– Verkkolahjoittaminen, rekisterijärjestelmien kehittäminen sekä sosiaalinen media ovat tuoneet tehokkuutta, mutta niiden optimaaliseen käyttämiseen on myös perehdyttävä.

Mahdollisuus vaikuttaa

Anna-Leena näkee kuitenkin Sylvan eduksi sen, että järjestö toimii lähellä niitä ihmisiä, joita se palvelee.

– Lapset ja nuoret kohderyhmänä on useimmille ihmisille tärkeimmästä päästä. Ihmiset kokevat lasten sairastumisen usein epäoikeudenmukaisena. Se herättää halun auttaa. He kokevat, että lasten ja nuorten hyvinvointiin ja terveyteen kannattaa panostaa.

Yllättävä sairastuminen on raskas asia koko perheelle, sillä syöpä on aina vakava sairaus.

– Onneksi meidän toimintaamme liittyy myös paljon toivoa. Sekin auttaa ihmisiä ymmärtämään, että Sylvan auttamistavoilla on merkitystä ja vaikutusta perheiden elämään.

– Sylva pyrkii edistämään lapsen ja hänen läheistensä psyykkistä ja sosiaalista selviytymistä sairauden eri vaiheissa. Näin perheet saavat lisää voimavaroja jatkaa arkeaan, vaikka lapsi olisikin vakavasti sairastunut.

Erilaisia perheiden selviytymistarinoita Sylvan kautta kuulee paljon, ja niitä mielellään jaetaan. Nekin ovat omiaan rohkaisemaan ja antamaan toivoa.

Kokonaisvaltainen strategia

Varainhankinnan kehittäminen on Sylvassa siis käynnissä, vaikkakin vielä alussa. Anna-Leena kertoo, että tarkoitus on luoda strategia, jossa hyödynnetään aiempia kokemuksia, mutta kehitetään myös uusia.

– Luomme strategian avulla erilaisia tukemisen mahdollisuuksia tarjoavan kokonaisuuden, jotta mahdollisimman monelle yritykselle ja yksityishenkilölle löytyisi oma tapa auttaa.

– Sylvassa ei esimerkiksi ole ollut selkeätä säännöllisen lahjoittamisen mallia, pidemmällä aikavälillä sekin pyritään nyt luomaan. Sylvalle on myös edelleen mahdollisuus tehdä testamentteja ja tätäkin tuodaan esille enemmän, hän lisää.

Anna-Leena aloitti työnsä tammikuussa ja sen jälkeen on ollut jo isohko Erätauko-kampanja, kansainvälinen lasten syövän päivä sekä Fuck Cancer -kampanja ja Fuck Cancer Run -hyväntekeväisyysjuoksu. Sylvassa on tehty brändi-uudistus ja mietitty Sylvan perustehtävää. Anna-Leenan mukaan varainhankinta tukee jatkossa Sylvan visiota ja arvolupausta.

Järjestötyön ammattilainen

Anna-Leena Mitro, 46, on kotoisin Helsingistä ja koulutukseltaan hän on kauppatieteiden maisteri.

– Olen ollut melkein koko opintojen jälkeisen työurani järjestötyössä, erityisesti markkinointi- ja varainhankintatehtävissä, hän kertoo.
Ennen Sylvaan siirtymistä Anna-Leena työskenteli pitkään Mannerheimin Lastensuojeluliitossa ja sitä ennen Nuorten Akatemiassa. Väliin mahtuu myös Yhdysvalloissa vietetty jakso.

– Yhdysvaltoihin vei aikoinaan mieheni työ. Siellä olin kotiäitinä ja samalla opiskelin Georgetownin yliopistossa Non-profit Management Executive -sertifikaattitutkinnon.

Sylvan työpaikkailmoitus varainhankintapäällikön toimesta oli Anna-Leenan mielestä innostava ja hän tarttui siihen mielenkiinnolla. Sylva oli etäisesti tuttu, mutta tarkempi tutustuminen toimintaan motivoi tehtävään.

– Pidin ajatuksesta työskennellä pienessä, elävässä ja nopeasti kehittyvässä yhteisössä. Menneet kuukaudet ovat tuntuneet hyviltä ja työntäyteisiltä. Pidän siitä, että Sylva on uudistuva, rohkea ja muutoksille avoin. Se kulkee yhä ammatillisempaan ja asiantuntijamaisempaan suuntaan.

teksti: Merja Kiviluoma

kuva: Teemu Ullgrén