Suoraan sisältöön

Lapsiperhetyön asiantuntijalta tukea jaksamiseen

Lapsen syöpä koskettaa vahvasti koko perhettä, ja jokainen perheenjäsen tarvitsee tukea. Sylva ry:n toiminta kohdistuu paitsi sairastuneeseen lapseen mutta myös hänen läheisiinsä. Sylva tarjoaa perheelle tukea muun muassa vertaistukiviikonloppujen, kurssien ja tuettujen lomien muodossa.

Lapsiperhetyön asiantuntija Riikka Ranta aloitti Sylvassa 30.10.2017 ja hänen vastuualueeseensa kuuluu yleisesti perhetyön tuki, sen koordinointi ja kehittäminen.

– Vastaan muun muassa kurssitoiminnasta ja tarjoan psykososiaalista tukea erityisesti vanhemmille. Minulle on myös mahdollista varata kahdenkeskistä aikaa kasvotusten tai keskustelu voi tapahtua puhelimessa, hän sanoo.

Tarve puhua ja hengähtää

Riikka toteaa, että lapsen sairastuessa jokainen perheenjäsen tarvitsee tukea jaksamiseensa. Erityisesti vanhemmilla on tarve puhua ja hengähtää. Toisinaan ulkopuoliselle ihmiselle on helpompi puhua kuin esimerkiksi sukulaisille tai ystäville.

– Lapsen sairastuessa ja hoitojen aikana perhe on ymmärrettävästi hämmentynyt ja väsynyt.

Riikkaan voi ottaa yhteyttä silloin, kun kokee tarvetta puhua. Lapsen sairastuessa syöpään vanhempien mielessä pyörii paljon kysymyksiä ja epätietoisuutta sekä huoli lapsen tulevaisuudesta.

– Usein alussa vanhempi unohtaa itsensä ja omat tarpeensa ja toimii lapsen hoidon hyväksi. Siinä vaiheessa, kun tilanne vähänkin helpottaa, vanhemmat miettivät myös omaa jaksamistaan. Kannustan silloin ottamaan yhteyttä matalalla kynnyksellä. On hyvä purkaa mieltä sanoittamalla huolen aiheita toiselle ihmiselle, Riikka sanoo.

Yhdessä pohtien

Sylvan perhetyön asiantuntijan tuki ei ole lääketieteellistä eikä hoitoihin liittyvää neuvontaa; kyse on nimenomaan psykososiaalisesta tuesta. Tuki ei ole myöskään terapiaa, vaikka keskustelu voi sinänsä tuntua terapeuttiselta.

– Mikäli vanhempi tarvitsee vahvempaa tukea, pohdimme yhdessä sitä, mitä se voisi olla, ja ohjaan palveluiden piiriin. Ylipäänsä mietimme kaikkia niitä keinoja, miten vanhemman jaksamista arjessa voisi vahvistaa.

Riikka toteaa, että ulkopuolisena hänen tehtävänsä ei ole sanoa toiselle mitä tehdä tai edes aktiivisesti neuvoa. Enemmänkin keskustelu on eri asioiden pohtimista ja eri vaihtoehtojen punnitsemista yhdessä. Keskustelut ovat aina luottamuksellisia ja maksuttomia, eikä vaadi Sylvan jäsenyyttä.

Huoli sisaruksista

Jokainen vanhempi reagoi lapsensa sairauteen ja hoitoihin omalla tavallaan. Oman jaksamisen, lapsen syövän ja arjen sujuvuuden ohella vanhemmat ilmaisevat usein huolensa myös terveistä lapsistaan.

– Syöpähoidot muuttavat perheen arkea rajusti ja huoli sisaruksista nousee usein keskustelun aiheeksi. On tärkeää tukea eri ikäisiä sisaruksia, joita voi perheessä olla pienistä lapsista aikuisiin.

Sylvalla on alle 15-vuotiaille terveille sisaruksille tarkoitettuja leirejä, joissa he saavat ammatillista tukea ja vertaistukea.

– Vanhemmat sisarukset tarvitsevat myös ikätasoistaan tukea, ja sitä tullaan kehittämään Sylvassakin. On tärkeää, että sisarukset tavoitetaan heidän omissa ympäristöissään. Luontevin ympäristö on nykyisin verkkoympäristö, jonne Sylvankin on tarkoituksenmukaista luoda tuen muotoja, sanoo Riikka.

Tukimuodot kehityksessä

Sylvan toimintakulttuuri on muutoksessa. Toiminta laajenee ja kehittyy vahvasti. Riikka toivoo, että Sylvassa mahdollistuu yhä vahvemmin ammatillisesti ohjattu vertaistukitoiminta.

Lapsiperhetyössä perinteistä kurssitoimintaa kehitetään ja uusia tukimuotoja perheille tullaan järjestämään kysyntää vastaaviksi. Tarve ammatillisesti ohjatuille vertaistukiryhmille kasvokkain ja verkkopohjaisesti on selkeästi olemassa, Riikka toteaa.

– Sylvan lapsiperhetyötä tehdään koko perheen kurssien ohella tukemalla vanhempia. Kun vanhemmat saavat tarvitsemaansa tukea ja sitä kautta keinoja raskaaseen elämänvaiheeseen, heijastuu se koko perheen arkeen positiivisesti.

Yhteistyössä

Riikka toimii kuntoutustyön asiantuntijan, toimintaterapeutti Anna-Elina Rahikaisen työparina. Anna-Elina keskittyy nuoriin aikuisiin ja Riikka perheisiin.

– On hyvä muistaa, että Sylva ei tee koskaan työtä yksin, vaan yhteistyössä hoitotahojen, kuten yliopistosairaaloiden, alueellisten yhdistysten ja kerhojen kanssa. Toiminta on siis perhelähtöistä ja yhteistyökumppanit huomioon ottavaa – näin se on kaikista tarkoituksenmukaisinta.

Sylvalla on Helsingin Kampissa uudet tilat keskeisellä paikalla, hyvien kulkuyhteyksien äärellä. Sylvaan voi tulla hengähtämään ja vaihtamaan ajatuksia henkilökunnan kanssa. Mikäli toivoo pidempää keskustelua, kannattaa asiasta sopia etukäteen.

– Toimintojen tavoitteena on siis se, että perheenjäsenet, jotka haluavat psykososiaalista tukea, tulisivat sitä saamaan yhä paremmin.

Teksti: Merja Kiviluoma
Kuva: Teemu Ullgrén