Siirry suoraan sisältöön

Tiedon tarve

Jotta kaikki saisivat tarvitsemansa tuen, meidän täytyy tietää enemmän.

Hoitopolku: Tuki ja tarpeet

Tutkimusohjelmassa hoitopolkua tarkastellaan kokonaisuutena. Psykososiaalinen tuki on tärkeää huomioida potilaan ja tämän perheen eri vaiheissa hoitopolkua.

Tämän tiedämme

Sylvan tutkimuksen suunnitteluun ovat vaikuttaneet tilastolliset yhteydet syöpäsairaiden lasten selviytymisen ja perheiden sosio-ekonomisen taustan tai vanhempien syntyperän välillä. Nämä ovat asioita, jotka näyttävät tilastojen valossa olevan yhteydessä toisiinsa mutta toistaiseksi mistä nämä yhteydet johtuvat on vielä selvittämättä. Sylvan tutkimuksessa tullaan syventämään tietämystä laadullisen tutkimuksen valossa ja kansainvälisiä aineistoja tarkastelemalla.

Raportit

Mikään tieteen ala ei yksikoisesti kata psykososiaalisen tuen tutkimuskysymyksiä. Siksi käymme jatkuvaa keskustelua muun muassa lääketieteen, hoitotieteiden, terveystaloustieteen, yhteiskuntapolitiikaan ja koulutusta tutkivien henkilöiden kanssa.

Seitsemän lasta sadasta

Vanhempien tulot vaikuttavat merkittävästi siihen, kuinka todennäköisesti syöpään sairastunut lapsi selviää. Hyvätuloisten vanhempien lapset selviävät syövästä todennäköisemmin kuin pienituloisten lapset. Lähdimme selvittämään, mistä karmea eriarvoisuus johtuu. Teksti Anne Ignatius.