Suoraan sisältöön

Verkostot

Sylva tekee monipuolista yhteistyötä niin syöpäjärjestöjen kuin sosiaali- ja terveysalan järjestöjen kanssa.

Sylva ry on Suomen SyöpäyhdistyksenLastensuojelun KeskusliitonSuomen sosiaali- ja terveys ry:n (SOSTE), syöpäsairaiden lasten vanhempia edustavan kansainvälisen yhdistyksen CCI:n ja Vastuullinen Lahjoittaminen ry:n (VaLa) jäsen. Sylva ry on myös ollut perustamassa Aamu Suomen Lasten Syöpäsäätiötä.

Sylva ry on Suomen Syöpäyhdistyksen jäsen sekä yhteistyökumppani. Suomen Syöpäyhdistyksen verkkosivuilta löydät kattavasti tietoa ja tukea syöpää sairastaville ja heidän läheisilleen. (Syöpäjärjestöt, Kaikki syövästä).

Sylvan verkostoihin kuuluvat Suomen Syöpäyhdistys sekä 12 alueellista syöpäyhdistystä ja viisi valtakunnallista potilasjärjestöä. Verkostoihin kuuluvat myös alueellisten syöpäyhdistysten syöpäsairaiden lasten vanhempainkerhot sekä itsenäiset vanhempainyhdistykset.

Sylva tekee yhteistyötä Yliopistollisten keskussairaaloiden ja sairaanhoitopiirien keskussairaaloiden kanssa, sekä sosiaali- ja terveysalan valtakunnallisten järjestöjen kanssa.

Sylva tekee aktiivista valtakunnallista vaikuttamistyötä ammatillisissa verkostoissa sekä julkisella että kolmannella sektorilla. Sylva vaikuttaa päättäjiin lasten, nuorten ja nuorten aikuisten psykososiaalisen tuen, kuntoutuksen, sosiaaliturvan, koulutuksen sekä hoito-olosuhteiden parantamiseksi.