Suoraan sisältöön

Talous ja toimintakertomus

Sylvan talous

Sylvan vakaa talous on Sylvan perustamisesta lähtien muodostunut pääosin omasta varainhankinnasta, kuten yritysten ja yksityishenkilöiden lahjoituksista sekä testamenteista ja jäsenmaksuista. Julkiset avustukset kattavat noin 6% koko Sylvan toiminnan rahoituksesta.

Sylvan toiminnan kasvu on ollut nopeaa. Toiminnan volyymi on viimeisen viiden vuoden aikana kolminkertaistunut, ja oli vuonna 2020 noin 1,7 miljoonaa euroa.

Vakaan talouden suunnittelu ja varojen vastuullinen käyttö turvaavat Sylvan työn ja toiminnan jatkuvuutta. Toiminnat toteutetaan kustannustehokkaasti ja taloudelliset voimavarat kohdennetaan Sylvan valtakunnallisen työn toteuttamiseen.

Sylvan työn varmistamiseksi myös tulevaisuudessa, taloudellisia resursseja on kehitettävä. Oman varainhankinnan pääpaino, julkisten avustusten pieni osuus sekä vallitseva järjestökentän rahoitusmurros asettavat Sylvan oman varainhankinnan vahvistamiselle uusia kehittämishaasteita.

Sylvan taloutta hoidetaan ammattimaisesti yhdistyksen sekä asiantuntijakumppaneiden toimesta. Sylva ry:n hallitus vastaa yhdessä Sylva ry:n toiminnanjohtajan kanssa yhdistyksen vastuullisesta taloudenpidosta.

 

Toimintakertomus