Siirry suoraan sisältöön

Päivätyökeräys

Järjestäkää päivätyökeräys syöpään sairastuneiden lasten, nuorten ja heidän läheistensä hyväksi. Jokainen tarvitsee joskus kanssakulkijan. Jonkun joka pysyy rinnalla silloinkin, kun on vaikeaa. Sylvan tukeminen on sankarihomma. Ottakaa tehtävä vastaan!

Viime kevään pitkä eristys- ja etäkoulujakso oli valtaosalle koululaisista ennenkokematonta. Se vaati totuttelua ja uusien toimintatapojen opettelemista. Joillekin lapsille ja nuorille etäopiskelu ja eristäytyminen oli kuitenkin jo entuudestaan tuttua.

Silloin kun sairastuu vakavasti, esimerkiksi syöpään tavallinen elämänmeno – koulunkäynti, harrastaminen, kavereiden kanssa oleminen, elokuvissa tai ostoskeskuksissa käyminen – on kiellettyä. Pitkäaikaissairaille lapsille etäkoulu on ainut tapa osallistua opetukseen ja etäyhteydet ainoa keino pitää yhteyttä koulukavereihin.

Unelmista totta kanssakulkijoiden avulla

Meidän tehtävämme Sylvassa on auttaa syöpään sairastuneita lapsia ja heidän läheisiään selviämään elämänmuutoksesta ja suuntaamaan eteenpäin vaikeassa elämäntilanteessa. Kenenkään ei pidä jäädä syövän kanssa yksin.

Unelmamme on, että kaikki saisivat riittävästi oikeanlaista tukea selvitäkseen huolen ja epävarmuuden keskellä. Tavoitteenamme on, että jokainen oppisi tunnistamaan omat voimavaransa ja saisi käsitellä tunteitaan turvallisessa ympäristössä muiden saman kokeneiden kanssa.

Tarvitsemme työllemme tukijoita – kanssakulkijoita. Järjestämällä päivätyökeräyksen Sylvan hyväksi, autatte meitä varmistamaan tuen syöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen kaikissa tilanteissa.

Olettehan mukana!

Ilmoittakaa koulunne/luokkanne päivätyökeräykseen Sylvan hyväksi sivun alla löytyvällä sähköisellä lomakkeella. Tulostakaa päivätyökeräykseen osallistuville oppilaille työnantajalomake. Ala- ja yläkouluille on omat työnantajalomakkeensa. Yhtenäiskoulut ja toisen asteen oppilaitokset voivat käyttää yläkouluille tarkoitettua lomaketta.

Jos päivätyökeräys suoritetaan koulun virallisesti määräämänä ja yhteisesti sopimana päivänä, oppilaat ovat koulun tapaturmavakuutuksen piirissä. Muussa tapauksessa Sylva ry huolehtii oppilaiden vakuutuksesta.

Ilmoittautuminen päivätyökeräykseen

Lisätiedot: varainhankintapäällikkö Anna-Leena Mitro, anna-leena.mitro@sylva.fi, 050 329 1270