Suoraan sisältöön

Ilmoittautuminen päivätyökeräykseen

Järjestäkää päivätyökeräys omassa koulussanne

Oppilaat päiväksi töihin – varat syöpään sairastuneiden lasten, nuorten ja heidän läheistensä hyväksi.  Päivätyökeräyksellä luokkanne tai koulunne voi kerätä varoja Sylvalle.

Silloin kun sairastuu vakavasti, tavallinen elämänmeno – koulunkäynti, harrastaminen, kavereiden kanssa oleminen, elokuvissa tai ostoskeskuksissa käyminen – on kiellettyä. Pitkäaikaissairaille lapsille etäkoulu on ainut tapa osallistua opetukseen ja etäyhteydet ainoa keino pitää yhteyttä koulukavereihin.

Unelmista totta kanssakulkijoiden avulla

Meidän tehtävämme Sylvassa on auttaa syöpään sairastuneita lapsia ja heidän läheisiään selviämään elämänmuutoksesta ja jatkamaan eteenpäin vaikeassa tilanteessa. Kenenkään ei pidä jäädä syövän kanssa yksin. 

Unelmamme on, että kaikki saisivat riittävästi oikeanlaista tukea selvitäkseen huolen ja epävarmuuden keskellä. Joskus kaikkein tärkeintä on saada jutella jonkun kanssa, joka osaa ja voi tukea. Tätä Sylva tekee.

Tarvitsemme työllemme tukijoita – kanssakulkijoita. Järjestämällä päivätyökeräyksen Sylvan hyväksi, autatte meitä varmistamaan tuen syöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen kaikissa tilanteissa.

Olettehan mukana!

Ilmoittakaa koulunne/luokkanne päivätyökeräykseen Sylvan hyväksi sivun alla löytyvällä sähköisellä lomakkeella. Tulostakaa päivätyökeräykseen osallistuville oppilaille työnantajalomake. Ala- ja yläkouluille on omat työnantajalomakkeensa. Yhtenäiskoulut ja toisen asteen oppilaitokset voivat käyttää yläkouluille tarkoitettua lomaketta.

Jos päivätyökeräys suoritetaan koulun virallisesti määräämänä ja yhteisesti sopimana päivänä, oppilaat ovat koulun tapaturmavakuutuksen piirissä. Muussa tapauksessa Sylva ry huolehtii oppilaiden vakuutuksesta.

Ilmoittautuminen päivätyökeräykseen

Osoite
Yhteyshenkilön nimi
(muodossa pp.kk.vvvv)
Keräyspäivä kuuluu koulun viralliseen ohjelmaan, jolloin koulun vakuutukset ovat voimassa
Markkinointi
Käsittelemme henkilötietojasi tietosuojalain mukaisesti, lue lisää tietosuojaselosteesta.