Suoraan sisältöön

Testamenttilahjoitus

Testamentti Sylvalle on lahja lapsille ja nuorille

Testamentti Sylvalle on lämmin tapa osoittaa välittämistä syöpään sairastuneille lapsille, nuorille ja nuorille aikuisille sekä heidän läheisilleen oman poismenon jälkeen. 

Kiitos, kun olet tullut etsimään tietoa testamenttilahjoituksesta Sylvalle. Sylvalle osoitetut testamenttilahjoitukset käytetään syöpään sairastuneiden lasten, nuorten, nuorten aikuisten ja heidän läheistensä tukemiseen tilanteessa, jossa normaali elämä ja arki riuhtaistaan pois. Testamenttilahja on lahja hyvälle elämälle.

Kiitos että haluat perinnölläsi antaa näille lapsille, nuorille ja perheille Sylvan tuen. 

Miten tehdä testamentti?

Testamentin perinnön saajat: Testamenttiin kirjataan perinnön saajat sekä osuudet omaisuudesta. Kun teet testamenttilahjoituksen Sylvalle, saajaksi merkitään “Sylvan valtakunnallinen työ lasten, nuorten, nuorten aikuisten ja heidän läheistensä hyväksi”.

Todistajat: Kun kirjaat testamenttia, paikalla on oltava kaksi yli 15-vuotiasta henkilöä, jotka todistavat testamentin. Todistajana ei voi toimia puoliso, sukulainen tai testamentin hyödynsaaja.

Testamentin kirjaus: Muista kirjata testamenttiin oma nimesi, henkilötunnus, päiväys, paikkakunta ja allekirjoitus. Todistajilta tarvitaan todistuslausuma, allekirjoitus, asuinpaikka ja ammatti. Todistajien on tiedettävä, että kyseinen asiakirja on testamentti, mutta heidän ei tarvitse tietää, mitä asiakirjaan on kirjattu. He todistavat, että testamentin tekijä on terveellä ja täydellä ymmäryksellä sekä vapaasta tahdostaan omakätisesti allekirjoittanut.

Tee kopio: Testamenttejä kannattaa tehdä kaksi ja säilyttää niitä eri paikoissa. Jos teet testamenttilahjoituksen Sylvalle, voit halutessasi antaa toisen kappaleen meidän säilytettäväksemme.

Muutokset testamenttiin: Jos haluat tehdä testamenttiin muutoksia, varminta on hävittää entinen testamentti ja tehdä kokonaan uusi.

Testamentin lainvoimaisuus: On tärkeää, että testamentti on tehty oikein. Siksi olisi hyvä teettää tai tarkistuttaa testamentti asiantuntijalla, kuten asianajajalla.