Suoraan sisältöön
Suomen Syöpärekisterin tutkijaryhmä on osoittanut, että vanhempien tulot vaikuttavat siihen, kuinka todennäköisesti lapsi selviää syövästä. Hyvätuloisten perheiden lapset selviävät todennäköisemmin kuin pienituloisten perheiden lapset.

Tutkimus on rekisteritutkimus, eli se ei kerro syitä kuolemien taustalla. Raportissa eri alojen asiantuntijat esittävät mahdollisia selityksiä siihen, mistä syöpää sairastavien lasten eriarvoisuus johtuu. Raportissa ei siis esitellä lopullisia syitä ilmiölle, vaan asiantuntijat tarjoavat erilaisia näkökulmia aiheeseen.

Haastattelemamme syöpälääkäri ja muut sairaalassa työskentelevät painottavat, että kaikkia syöpää sairastavia lapsia hoidetaan samalla tavalla ja että kaikki vanhemmat, tuloista riippumatta, tekevät kaikkensa lapsensa eteen. Heitä tutkimuksen tulos hämmentää.

Eriarvoisuustutkijat kertovat, että tulos noudattaa aikaisempia terveyseroja selvittäneitä tutkimuksia. Hyvätuloiset sairastavat ylipäänsä vähemmän ja elävät vanhemmiksi kuin matalatuloiset. Hyvätuloisilla perheillä on enemmän terveysvakuutuksia, mikä saattaa helpottaa lääkäriin pääsyä ja nopeuttaa diagnoosin saamista.

Evoluutiobiologi tarjoaa näkökulman solutasolle. Voimakas ja pitkäaikainen, esimerkiksi köyhyyden aiheuttama stressi vaikuttaa geenien ja solujen toimintaan. Tämä saattaa lisätä riskiä sairastua syöpään ja huonontaa selviämisen ennustetta. Teoria kaipaa kuitenkin lisätutkimusta.

Asiantuntijalausunnoista piirtyy kuva, jonka avulla voimme etsiä tyhjentävämpää selitystä syöpää sairastavien lasten eriarvoisuudelle. Se voi tarjota pohjan poikkitieteelliselle jatkotutkimukselle.

Lasten syöpä lukuina:

  • Suomessa syöpään sairastuu 150 lasta vuodessa.
  • 3 000 lasta ja nuorta saa syöpähoitoa.
  • 7 000 suomalaista on sairastanut lapsena tai nuorena syövän.
  • Lapsen syöpä koskettaa moninkertaista määrää ihmisiä: vanhempia, sisaruksia, isovanhempia, ystäviä ja kaikkia läheisiä.
  • Lasten yleisimmät syövät ovat leukemia, aivokasvain ja imusolmukesyöpä. Yli 80 prosenttia lapsista paranee pysyvästi. Leukemiaan sairastuneista yli 90 prosenttia paranee.